1906. – Konzervator Gnirs izvještava Komisiju za spomenike i antikvitete da je princ Augusto Leopoldo di Sassonia Coburgo e Gotha u znak priznanja dao premjestiti ostatak mramorne arhitekture antičkog teatra iz svog vrta u Puli u Gradski muzej, te ga tamo izložiti. (CRONACHE DI POLA E DELL’ ISTRIA)

1909. – Lovački klub: Dne. 15. o.mj. u 6 sati navečer održat će se redovna Generalna skupština. Umoljavaju se članovi kluba da prisustvuju skupštini. (POLAER TAGBLATT)

1909. – Danas će se u restoranu Johana Penka, u kojem je Dom veterana, u 6 sati na večer održati Vojnički koncert uz sudjelovanje vojne glazbe 87. Pješačke pukovnije. Ulaznina 40 hellera. Posjetiteljima je na raspolaganju kuglana i streljana, topla i hladna jela, pivo na čaše. (POLAER TAGBLATT)

1909. – Iz policije: Zbog surovog postupanja sa svojim konjem protiv 28-godišnjeg kočijaša A. Zambona iz Via Dante 9. podnesena je krivična prijava. (POLAER TAGBLATT)

1916. – Zatvorena ulica. Radi pošljunčivanja bolničke ulice izmedju ulice Saldame i ulice Milizia zatvara se ista do dalnje odredbe za kolni promet. (HRVATSKI LIST)

1916. – Opomena. U posljednje su vrijeme učestali slučajevi da osobe nepovlašteno nastupaju u vojničkoj odori te na taj način nastoje da počinjaju razne prevare: navodna rekvizicija, sabiranje vojnih kovina itd. Na to se upozoruje pučanstvo uz primjedbu, e je dužnost svakog pojedinca, da u sumnjivim slučajevima takove osobe odmah prijavi kod najbliže vojničke ili redarstvene straže. (HRVATSKI LIST)

1918. – Hrvatski jezik – državni jezik. C. i kr. ministartvo rata izdalo je odredbu: U vojničkim naredbama u kojima se spominju u monarhiji upotrebljavani uobičajeni jezici valja iztaknuti državopravni položaj ugarskog (hrvatskog) jezika naprama drugim jezicima te uvijek izbjegavati izraze kao “svi zemaljski jezici” ili “njemački i ostali zemaljski”. (HRVATSKI LIST)

1928. – Buna na pulskom trgu. Na pulskom “merkatu” došlo je 1. o. mj. do prave bune. Muncipij je naime naredio da se sve prodavačice povrća moraju preseliti sa asfaltiranog prostora uz prodavače ribe, preko puta, na prostor gdje su zasađena stabla. Time su one bačene nekako u pozadinu pa misle da će im trgovina trpjeti. Došle su na trg ne da prodaju povrće već da štrajkaju i protestiraju. Taj protest je bio tako glasan i oštar da je morala intervenirati općinska policija, karabinjeri i agenti. Teško je bilo rastjerati razjarene prodavačice povrća.

1937. – U subotu je priredio Lisinski koncert u Sušaku. Na programu su bile i Roženice Matetića-Ronjgova. Tom je koncertu prisustvovao i sam autor Roženica. Za ovaj koncert vladalo je živo zanimanje kod svih ljubitelja muzike u prvom redu zbog Matetićevih Roženica koje su se nalazile kao druga točka na programu. Nakon uspjele prve točke programa napeta je sva pažnja slušatelja na Roženice i od prvih zvukova pa sve do završetka ovog zaista velebnog djela g. Ivana Matetića-Ronjgova. Čitava dvorana slušala je bez daha majstorsku izvedbu ovog djela, a kad su umukli posljednji tonovi udari u neopisiv aplauz i pjevačima i autoru. Aplauz je dugo trajao i sva dvorana ostala je pod dojmom ovog velebnog djela. (ISTRA)

1948. – Bale. Pošto se broj članova u duhanskoj zadruzi povećao i tehničke se mogućnosti poboljšale ove je godine zasađeno oko 20% više sadnica nego prošle godine. Zahvaljujući učestalim kišama i blagoj klimi duhanske biljke su zdrave i vrlo brzo se razvijaju. Na mjestima gdje je ranije obavljena sadnja započet će berba listova već u prvim danima mjeseca srpnja. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti