1871. – Njemačke novine u Puli. Počamši od 1. junija, izlazi u Puli jedan put u tjednu njemački list, pod imenom “Neptun” posvećen znanstvu i lieposlovlju. Predplatnina iznosi za cielu godinu 4 f. (NAŠA SLOGA)

1909. – Zbog tučnjave u jednoj pulskoj krčmi uhićeno je nekoliko osoba i privedeno u policijsku stanicu. (POLAER TAGBLATT)

1955. – Istarski kamen sve traženiji na inozemnim tržištima. Poduzeće “Istarski rudnici nemetala” koje ima svoje pogone, može se reći u čitavoj Istri, sve se više razvija. Otvaraju se novi kamenolomi izvrsne kvalitete i novi rudnici kremenog pijeska, povećava se izvoz, traže se novi radnici. U toku ove godine od ožujka do sada započela je eksploatacija u kamenolomu Tunarica u Labinskom kotaru i u kamenolomu Žbandaja u Porečkom kotaru. Dok je do nedavno poduzeće izvozilo svoje proizvode uglavnom u Italiju, Austriju i Njemačku sada je sklopilo ugovore i s predstavnicima nekih firmi iz Južne Amerike, SAD-a, Nizozemske i Švedske. (GLAS ISTRE)

1970. – Pred 50 godina na današnji dan, 29. 6. 1920., umro je u rodnome mjestu posve osamljen i već slijep stari Baščanin Ivan Barbalić. Pisac je više članaka, među njima i brošurice “Svagdanje štivo za istarskog seljaka” koja je tiskana u Rijeci 1911. godine. Službovao je kao svećenik u Istri, u doba teških borbi za očuvanje prava Hrvata na svoj materinji jezik i kulturu, na gospodarsku samostalnost i razvoj i na politički razvoj. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti