Istarsko povijesno društvo – Societa’ Storica Istriana
I. M.Ronjgova 1
52100 Pula


Službena e-adresa Društva: istra@ipd-ssi.hr


Histria, Godišnjak Istarskog povijesnog društva: histria@ipd-ssi.hr