Izdanja

Histria

Histria, časopis Istarskog povijesnog društva izlazi kao jednosveščani godišnjak. Objavljuje  znanstvene i stručne priloge te osvrte i prikaze iz povijesti i povijesti srodnih humanističkih i društvenih znanosti i disciplina.

Saznajte više

U sjeni Velikoga rata

U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskog civilnog stanovništva, zbornik radova

Suizdanja

(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti

(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u Puli 3. listopada 2014., gl. ur. Milan Radošević, Pula: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule – Associazione dei combattenti antifascisti e degli antifascisti della Città di Pola / Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana, 2015., 162 str.

Preuzimte PDF

Palež u sjećanjima, katalog izložbe

Palež u sjećanjima / Vžgano v spominih / Le memorie degli incendi, katalog izložbe / katalog razstave / catalogo della mostra, glavni urednik / caporedattore Maurizio Levak, autori / avtorji / autori Željko Cetina, Robert Doričić, Vana Gović, Igor Jovanović, Petra Kavrečič, Miha Kosmač, Nikša Minić, Gašper Mithans, Milan Radošević, Igor Šaponja, Pula – Pulj – Pola: Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana – Istrsko zgodovinsko društvo, 2017., 86 str.

Preuzimte PDF