1906. – Već dulje vrijeme postoji potreba za vezom između trga na željezničkom kolodvoru i ulice Dignano. Sad je Administrativni odbor odlučio da se počne sa radovima na stepeništu u tri dijela. Donji dio će ići preko vileta, a potom će ići cesta na ulicu Dignano. Radovi iskopavanja kamena koje je okrenuto prema stanici počinju sljedećih dana. (MARCELO BOGNERI)

1929. – Pazinsko polje. Po našem Polju kopaju bauksid da se nešto zasluži. Dašto, mnogi gospodar nije zadovoljan da mu po njivama i livadama prave duboke jame. Ali protiviti se ne koristi. (ISTARSKI LIST)

1929. – Paz. Hvala Bogu! Napokon smo dobili nova zvona iz Udina. Dne 15. o. mj. svečano smo proslavili našeg zaštitnika sv. Vida. Isti dan blagoslovio je vel. župeupravitelj nova zvona. Prije blagoslova održao je kratak govor koji nas je dirnuo do suza. One tri latinske izreke, napisane na zvonovima, a koje u našem jeziku znače: “Zovem Žive – Žalim mrtve – Tjeram gromove”, duboko su nam se usadile u srce. (ISTARSKI LIST)

1955. – U prošlom smo broju našeg lista u napisu o Domu staraca u Verudi pored ostalih spomenuli i starca Felice-a Ballarina, sada smještenog u ovom domu, a nekad vrlo naprednog poljoprivrednika. On i sada nalazi najveće zadovoljstvo u uzgoju povrća. Sa štancije Šavaluga kraj Galižane donio je sa sobom u dom i mali pokretni vrt koji je sam izumio, a u kojem može da uzgaja razno povrće, čak i u zimskim mjesecima, jer se vrt može prenijeti i u zatvorene prostorije, a čak i grijati. (GLAS ISTRE)

1970. – Polazeći sa sjevera Slaveni su provalili u Istru između 559. i 611. i odmah zagospodarili mnogim njezinim dijelovima. Predaja kaže da su prvo došli kajkavci pa tek za njima čakavci. Starosjedioci su dočekali Slavene na lijevoj obali Mirne, južno od Motovuna. I od tud su ovaj starodavni grad Slaveni prvi put vidjeli kako se bijeli na vrhu neosvojivog brijega. U bici koja je tada nastala, a koja je bila teška i krvava, Slaveni su sasjekli svu starosjedilačku vojsku, osvojili i uništili stare gradove Močitada i Grč. Potok na kojem se ova bitka vodila se od tada i zove Krvar jer je sav bio crven od krvi. Kako je Grč, koji je bio sjedište starosjedilačke uprave, kao mnogo stariji i poznatiji grad, u toj bici uništen, Slaveni su krenuli na Motovun zauzeli ga i u njemu uredili svoju prvu vlast. Od tada se u Motovunu počela narodu krojiti pravda. Predaja kaže da su uništeni gradovi Močitada i Grč bili povezani podzemnim hodnicima u kojima je bilo sakriveno veliko blago koje su ondje pohranili grčki trgovci. Tako je i to blago došlo u ruke Slavena, novih gospodara Istre. (GLAS ISTRE)

Arhiva

Ostale novosti