Fotohist(o)rija

Projekt Fotohist(o)rija ima za glavni cilj prikupiti, digitalizirati i prikazati fotografije nastale na istarskom poluotoku. Fundus će se ograničiti na građu povijesnog i kulturnog konteksta, koja će povjesničarima i povjesničarima umjetnosti služiti kao izvor i pomagalo u istraživačkim nastojanjima.

Galerija fotografija

Literatura

Projekt je osmišljen s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji izlaze na području Istre (uključujući i slovenski dio), kako bi se pomoću digitalnih preslika poboljšala dostupnost građi i zaštili izvornici, a što će časopise učiniti lakše dostupnim svima koji su spojeni na internet.

Saznajte više