Prilozi o zavičaju, serija zbornika koje je od 1980. do 1990. izdavala Katedra Čakavskog sabora u Puli. U ukupno šest svezaka objavljeni su odabrani radovi predstavljeni na znan. skupovima i kolokvijima koje je Katedra organizirala u Puli i okolici od 1977. do 1987.

Prvi svezak (1980) donosi radove sa skupova Revolucionarna gibanja u Puli 1918. i Iz kulturne baštine Pule; drugi (1980) je posvećen Vinkuranu, Premanturi i Pomeru; treći (1983) Medulinu, Svetvinčentu i Sutivancu; u četvrtom (1986) su radovi sa skupova Pretpostavke, putovi i rezultati kulturne integracije Istre s maticom zemljom, Doprinos Matka Laginje kulturnom sjedinjenju s matičnom nacionalnom kulturom, Ližnjan nekad i danas te Premantura (U povodu 400-godišnjice postojanja); peti (1988) je povezan s kolokvijima o Mutvoranu i Proštini te o Marčani, a šesti (1990) donosi radove s kolokvija o Peroju. Urednik prvih pet svezaka bio je Josip Percan, a posljednjega sveska Mirko Jurkić. Među autorima su bili vodeći istar. povjesničari, povjesničari umjetnosti i književnosti, arheolozi i dr.

izvor teksta: istrapedia.hr

 Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak
Knjiga 1 (1980.) Knjiga 2 (1980.) Knjiga 3 (1983.)
 Knjiga 4 (1986.)  Knjiga 5 (1988.) Knjiga 6 (1990.)
  • PDF članke možete preuzeti OVDJE.