Projekt je osmišljen s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji izlaze na području Istre (uključujući i slovenski dio), kako bi se pomoću digitalnih preslika poboljšala dostupnost građi i zaštili izvornici, a što će časopise učiniti lakše dostupnim svima koji su spojeni na internet. Također, njime se želi potaknuti stvaranje novoga digitalnoga sadržaja, unaprijediti mogućnosti njegove konzultacije te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe. U tom pogledu treba napomenuti da je ovo prvi takav projekt ne samo u Istri već i u čitavoj regiji. Voditelj projekta: Željko Cetina; koordinator projekta: Milan Radošević.

Vjesnik istarskog arhiva

VIA je pokrenut 1991. godine kao samostalna publikacija Državnog arhiva u Pazinu (DAPA).  Valja spomenuti kako je do tog vremena izlazio zajednički časopis arhivskih institucija u Rijeci i Pazinu pod nazivom Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu.

Saznajte više

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu je znanstveni časopis koji su zajednički izdavali Državni arhivi u Rijeci i Pazinu od 1964.-1989., iako je edicija počela izlaziti još 1953. godine kao Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci.

Saznajte više

Pazinski memorijal

Pazinski memorijal znanstveni je skup koji od 1970. organizira Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin povodom rujanskih svečanosti posvećenih odlukama o priključenju Istre Hrvatskoj.

Saznajte više

Prilozi o zavičaju

Prilozi o zavičaju su serija zbornika koje je od 1980. do 1990. izdavala Katedra Čakavskog sabora u Puli. U ukupno šest svezaka objavljeni su odabrani radovi predstavljeni na znanstvenim skupovima i kolokvijima koje je Katedra organizirala u Puli i okolici od 1977. do 1987. godine.

Saznajte više

Jadranski zbornik

Jadranski zbornik, periodička publikacija s prilozima za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskoga primorja i Gorskoga kotara (od 1963), utemeljena 1956. djelovanjem Društva za povijest i kulturna pitanja Istre u Puli i Podružnice Povijesnoga društva Hrvatske u Rijeci.

Saznajte više