Međunarodni znanstveni skup “Kako pisati povijest multikulturalnih regija jugoistočne Europe: uloga specijalnih knjižnica i arhiva” u Pazinu i Puli

30. September, 2019. u kategoriji Novosti

Od 2. do. 3. listopada 2019. godine u Državnom arhivu u Pazinu, a 4. listopada 2019. godine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održat će se Međunarodni znanstveni skup “Kako pisati povijest multikulturalnih regija jugoistočne Europe: uloga specijalnih knjižnica i arhiva”. Organizatori su Državni arhiv u Pazinu, Institut za njemačku kulturu i povijest Jugoistočne Europe na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Filozofski fakultet u Puli.

Pozivnica