U petak, 30. rujna 2022., s početkom u 12 sati u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu bit će predstavljeno digitalizirano izdanje zbornika Pazinski memorijal. Na temu će govoriti dr. sc. Milan Radošević (koordinator projekta), Josip Šiklić, prof. (predstavnik nakladnika)  i Željko Cetina, prof. (voditelj projekta). Digitalizacija je obavljena u okviru projekta Istarskoga povijesnog društva „Digitalizacija historiografske literature“, a u suradnji s nakladnikom – Katedrom Čakavskoga sabora za povijest Istre. Digitalizirani su svi svesci (1-31), objavljeni u razdoblju 1971. – 2021. godine, te su u otvorenom pristupu dostupni na mrežnoj stranici Društva https://ipd-ssi.hr/projekti/digitalizacija/digitalizacija-literature/pazinski-memorijal/ Projekt su financirali Grad Pula-Pola, Grad Pazin te Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije.

Dvjestotinjak dosadašnjih autora u Memorijalu objavljivali su problematiku iz humanističkih i drugih znanosti, ali u prvom redu povijesne, pravne, vojne, gospodarske, političke, crkvene, književne, politološke i etnološke, teme iz socijalnoga i etničkoga života te međunacionalnih odnosa. Prevladavale su teme iz razdoblja antifašističke borbe, razvoja radničkoga pokreta i druga značajna pitanja iz razdoblja NOP-a Istre do svršetka Drugog svjetskog rata, uključujući i poslijeratni razvoj ovoga područja. Tijekom godina urednici Pazinskog memorijala bili su Petar Strčić, Ferdinand Tončinić, Mladenka Hammer, Radovan Vlaketić, Galiano Labinjan, Josip Šiklić i Marija Ivetić (sadašnja urednica).

Projekt „Digitalizacija historiografske literature“ Istarskoga povijesnog društva osmišljen je s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji su izlazili na području Istre kako bi se pomoću digitalnih preslika omogućila dostupnost građi putem interneta te istovremeno zaštitili izvornici posljedičnim smanjivanjem rukovanja i korištenja. Prednost elektroničke građe ogleda se i u mogućnosti pretraživanja čitavoga izdanja prema ključnoj riječi. Digitalizacija historiografske literature u okviru IPD-a započeta je s digitalizacijom Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu te Vjesnika istarskog arhiva, nastavlja se s Pazinskim memorijalom, a u pripremi su i druga vrijedna izdanja.

Ostale novosti