Istarsko povijesno društvo potpisalo je sporazum o suradnji s Gradom Vodnjanom-Dignano koji podrazumijeva organizaciju javnih predavanja u sklopu novopokrenutog programa „Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano“.  Cilj programa je predstavljanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja s područja Grada Vodnjana. Javnost će putem javnih predavanja moći saznati više o lokalnim istraživačkim rezultatima iz arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, lingvistike, biologije te drugih znanstvenih i umjetničkih polja. Suorganizatori programa su Knjižnica Vodnjan te Pučko otvoreno učilište -Universita’ popolare aperta Vodnjan – Dignano.

Ostale novosti