Arhiv u Pazinu

U srijedu, 24. rujna 2014., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će predavanje dr. sc. Ive Milovan Delić pod naslovom “Pandemija španjolske gripe 1918.-1919. u Puli”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Dr. sc. Iva Milovan Delić je viša asistentica na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Doktorsku disertaciju “Španjolska gripa 1918.-1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i urbana anatomija pandemije” obranila je u veljači 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te je autorica nekoliko radova u stručnim i znanstvenim publikacijama.

Pozivnica

Ostale novosti