Slideshow shadow

Svjedočanstva Istrana o Drugom svjetskom ratu dostupna na internetu

8. veljače 2018. u kategoriji Novosti

marije špigić s iskazniceTijekom 2017. godine u sklopu projekta Istarskog povijesnog društva “Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog”, Igor Jovanović, prof. i Igor Šaponja, prof. snimili su deset svjedočanstava Istrana na temu Drugoga svjetskog rata i poraća. Snimljeni materijal prikazuje događaje i ozračje u Istri toga razdoblja, primjerice paljenje sela Šajini 1944. godine, poznanstvo Ane Kovačič s Anne Frank u logoru Bergen Belsen, pogibiju trojice radnika (Maria Lussija, Antonia Salgarija i Lina Marianija) kod mlina (danas Brionka) u Puli 1947. i dr. Svjedočanstava su postavljena na mrežne stranice te na Youtube kanal Društva te će biti trajno dostupna svima koji se bave ili ih zanima istarska povijest. Također, objavljeni su transkripti, fotografije i biografije svjedoka. U sklopu projekta, koji vode dr. sc. Milan Radošević i dr. sc. Renato Matić, konačni je cilj stvoriti digitalni repozitorij svjedočanstava Istrana na temu međuraća, Drugog svjetskog rata i poraća. Uz kontinuirano snimanje novog video materijala baza repozitorija temeljila bi se na već snimljenim, a neobjavljenim snimkama Igora Jovanovića, prof. i Igora Šaponje, prof., koji se tom temom, posebice Istranima u koncentrancijskim logorima, bave od 2006. godine.

Svjedočanstva možete pregledati na Youtube kanalu Istarskog povijesnog društva ili na mrežnim stranicama Društva na kojima se mogu preuzeti i transkripti te fotografije.

Isječak iz svjedočanstva Đina Matošića, jednog od posljednjih svjedoka tragedije u Šajinima:

Predavanje Dolores Mihelić Malbašić “Izgubljeni i pronađeni Istrijani u 2. Svjetskom ratu – tužna sudbina interniranih talijanskih vojnika sa područja Istre, Rijeke i Dalmacije u njemačkim koncentracijskim logorima” u Bujama

5. veljače 2018. u kategoriji Novosti

CONFERENZAU utorak, 6. veljače 2018., s početkom u 19 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Bujama bit će održano javno predavanje Dolores Mihelić Malbašić “Izgubljeni i pronađeni Istrijani u 2. svjetskom ratu – tužna sudbina interniranih talijanskih vojnika sa područja Istre, Rijeke i Dalmacije u njemačkim koncentracijskim logorima”.

O predavanju:

„Tuga za izgubljenim bratom moje none u 2. svjetskom ratu potaknula me je na istraživanje njegove sudbine. Rodom iz Vižinade, bio je pripadnik talijanske kraljevske vojske kada je u rujnu 1943. godine zarobljen od strane Gestapa i upućen, teretnim vlakom za stoku sa ostalim suborcima, u koncentracijski logor Fallingbostel XI B gdje je i poginuo u savezničkom bombardiranju. Sedamdeset je godina moja obitelj vjerovala da nema groba dok ga nisam pronašla u Talijanskom vojnom groblju časti u Hamburgu. Pronašla sam i mnoge druge čije ih obitelji još traže.“

Predavanje Gorazda Humara pod naslovom “Unikatnost nekdanjega dvižnega mosta v piranskem mandraču” u Piranu

5. veljače 2018. u kategoriji Novosti

U utorak, 6. veljače 2018., s početkom u 11 sati u Pomorskom muzeju “Sergej Mašera” u Piranu (Cankarjevo nabrežje 3) održat će se javno predavanje Gorazda Humara pod naslovom “Unikatnost nekdanjega
dvižnega mosta v piranskem mandraču”. Organizator je Pomorski muzej “Sergej Mašera” u Piranu.

Pozivnica – Invito

Prijava na konferenciju “Borders&Crossings” u Puli/Brijunima

1. veljače 2018. u kategoriji Novosti

Od 13. do 16. rujna 2018. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, održat će se konferencija „Borders&Crossings“. Međunarodni znanstveni skup, posvećen kulturi i povijesti putovanja, turizmu i interkulturnim prožimanjima kroz putopise organizira međunarodna istraživačka mreža sa sjedištem u Velikoj Britaniji već dvadeset godina. Pozivaju se svi zainteresirane istraživače da se pridruže obilježavanju jubilarne obljetnice konferencije u rujnu 2018. u Puli i na Brijunima.

Radni jezici: engleski (s mogućnošću organiziranja sesija na hrvatskom, talijanskom i njemačkom jeziku).

Tematske cjeline:

• Transnacionalna mobilnost kroz vrijeme i prostor: trgovina, hodočašća, turizam, migracije
• Počeci turizma i kulture putovanja
• Mediteran kao prostor intenzivnih kulturnih susreta i razmjena
• Razvoj suvremenih turističkih destinacija – komparativna i transnacionalna perspektiva
• Europski putnici u Istri i Dalmaciji
Imperial Eyes – kulturni kontakti u postkolonijalnom putopisu
• Putovanja i/ili prijevod
• Putovanja između Istoka i Zapada: granice i prijelazi
• Putovanje u doba ratova i revolucija
• Grad u književnosti
• Putopisna književnost i stvaranje nacionalnih i transnacionalnih identiteta
• Tragom poznatih putnika: itinerari i kulturne rute
• Turističko novinarstvo i multimedija
• Podučavati na studijima kulture i turizma: interkulturne kompetencije
• Putovanja i putopisi na manjinskim jezicima
• Putovanja i okoliš

Pozivaju se zainteresirane kolege da do 20. veljače 2018. pošalju sažetke do 250 riječi za prijedlog rada ili do 500 riječi za prijedlog panela, zajedno s kratkom biografijom Nataši Urošević na adresu:

Predavanje Igora Jovanovića i Igora Šaponje i otvaranje izložbe “Pariški mirovni ugovori 1947. – 70 godina” u Buzetu

31. siječnja 2018. u kategoriji Novosti

U četvrtak, 1. veljače 2018., s početkom u 12:30 u Narodnom domu u Buzetu održat će se javno predavanje Igora Jovanovića, prof. i Igora Šaponje, prof. pod nazivom “Pariški mirovni ugovori 1947. – 70 godina –  Trattati di Parigi 1947 – 70 anni”. Nakon predavanja bit će otvorena istoimena izložba, u realizaciji Istarskog povijesnog društva.

Prošle se godine navršilo 70. godina od potpisivanja Pariških mirovnih ugovora, kojima je, između ostaloga, određena i nova granica između Italije i tadašnje Jugoslavije. Naime, po okončanju Drugoga svjetskog rata postavljeno je pitanje pravednijega razgraničenja između tih dviju država, koje bi više bilo u skladu s etničkim granicama. Sporni je teritorij Julijske krajine 1945. privremeno podijeljen na Zonu A pod anglo-američkom i Zonu B pod jugoslavenskom vojnom upravom. Istarsko se stanovništvo podijelilo na one koji su željeli da njihov kraj pripadne Jugoslaviji i one koji su željeli da ostane u Italiji. Područje je obišla i Međusaveznička komisija koja je trebala utvrditi stanje na terenu i raspoloženje stanovništva. Konačno je odlučeno da veći dio Istre pripadne Jugoslaviji, a od preostaloga je dijela s Trstom osnovana nova država, Slobodni Teritorij Trsta. Odluka sila pobjednica kod dijela je istarskoga stanovništva izazvala nezadovoljstvo i želju za odlaskom, što je rezultiralo iseljavanjem velikoga broja talijanskoga stanovništva. Fotoizložba prikazuje stanje i događaje u tom dvogodišnjem razdoblju neizvjesnosti i nastojanja obiju strana da se izbore za što povoljniju odluku Mirovne konferencije u Parizu.

Pozivnica – Invito