Od 13. do 15. listopada 2016. u velikoj dvorani Zajednice Talijana u Puli (Circolo, Carrarina 1) održan je Međunarodni znanstveni skup „U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva“. Trodnevnim skupom, s više od trideset prijavljenih sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije, u organizaciji Istarskog povijesnog društva, ponajprije se željelo obilježiti stogodišnjicu velike deportacije civilnoga stanovništva južne Istre u logore u Donjoj i Gornjoj Austriji, Štajerskoj, Moravskoj, Češkoj i Ugarskoj 1915. – 1918. (oko 60 000 osoba). Na skupu je bilo govora i o prilikama i događanjima u tim logorima, ali i o situaciji u Istri u vrijeme dok su sela i gradovi bili opustjeli, a vladala velika oskudica, potom o prilikama nakon povratka toga stanovništva, kada je u teškim uvjetima trebalo obnoviti život. Naglasak na okolnostima u kojima je civilno stanovništvo proživjelo rat zajedničko je obilježje svih projekata koje organizira ili u njima sudjeluje Istarsko povijesno društvo s ciljem produbljivanja i dijeljenja saznanja o tom manje istraženom području.
Zbornik radova sa skupa “U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskog civilnog stanovništva” objavljen je 2019. godine u nakladi Istarskog povijesnog društva. Urednici izdanja bili su dr. sc. Mihovil Dabo i dr. sc. Milan Radošević. Kroz 16 znanstvenih članaka obrađuju se pitanja vezana uz do sada slabo istražene povijesne teme civilnoga života u Istri, odnosno tadašnjoj Istarskoj Markgrofoviji, ali i području zaleđa Sočanskoga fronta, kao i pitanja izbjegličkih logora u kojima su bili smješteni Istrani za razdoblja Prvoga svjetskoga rata.

S predstavljanja Zbornika, Pula, 17. IX. 2019,. O zborniku su govorili Gracijano Kešac, prof. te urednici, dr. sc. Mihovil Dabo i dr. sc. Milan Radošević. Organizatori predstavljanja bili su Istarsko povijesno društvo, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.