Mjesto predstavljanja: Svečana dvorana “Tone Peruško”, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavljači: dr. sc. Damir Agičić, dr. sc. Ivan Jurković, prof. emeritus Miroslav Bertoša, dr. sc. Marino Manin,

Uvodničar: Ivan Žagar, prof.


O knjizi

“Autor prati problematiku naseljavanja, a kasnije raseljavanja Istre od razdoblja kasnog srednjeg vijeka, čime nam pokušava rasvijetliti složeni proces posljedica turskih ratova i mletačke kolonizacijske politike, sve do migracijskih procesa uzrokovanih ratnim zbivanjima i politikama u vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća, čime je aktualizirao povijesnu migracijsku problematiku i stavio je u kontekst suvremenih zbivanja i prijepora”. – Darko Vitek

“I pored tako širokog povijesnog raspona, u sadržajima poglavlja postoji poveznica, kojom autor želi pokazati kontinuiranu prisutnost hrvatskog življa među stanovništvom Istre, uz sve uspone i padove, ali i izazove u vjekovnim naporima da se održi u tom dijelu današnje Hrvatske. (…) Autor se koristio brojnom našom i inozemnom literaturom, koristio je brojne naše i inozemne časopise i tisak. Istražio je isto tako bogatu našu i
inozemnu arhivsku građu”.- Ivan Čizmić


Pozivnica