Mjesto predstavljanja: Svečana dvorana “Tone Peruško”, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavljači: dr. sc. Mila Orlić, dr. sc. Damir Agičić, Franko Dota

Uvodničar: Ivan Žagar, prof.


O knjizi (iz recenzija):

U studiji autor analizira dinamiku razvoja hrvatskog historijskog narativa i javnog diskursa o problematici talijanskog iseljavanja iz dijelova Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata prema talijanskoj historiografiji i javnosti od vremena neposredno nakon ratnih i poratnih zbivanja sve do suvremenih radova. Analizira se produkcija profesionalne historiografije te parahistoriografska literatura i njihov utjecaj na javnost. Metodološki postupak koji je Dota koristio nije usmjeren “rekonstrukciji” povijesti na temelju analize izvora i literature, već prema tretiranju historiografskog, publicističkog i novinskog teksta kao izvora i kao događaja, kao suučesnika “nastanka kolektivnih, institucionalno standardiziranih dominantnih narativa o nekom povijesnom događaju”.


Pozivnica