Mjesto predstavljanja: Svečana dvorana “Tone Peruško”, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavljači: dr. sc. Igor Duda, mr. sc. Eugenia Ehgartner, dr. sc. Darko Dukovski.

Uvodničar: Ivan Žagar, prof.


O knjizi (iz recenzije):

Autor u svojem izlaganju prati povijest Istre i Rijeke od vremena Austrougarske monarhije do rješenja pitanja Zona A i B. Osnovicu čini izlaganje o političkoj povijesti, ali je to samo kostur na koji se naslanjaju poglavlja u kojima Dukovski obrašuje socijalnu, gospodarsku i kulturnu povijest, kao i povijest svakodnevice. To čini knjigu po svojoj koncepciji vrlo suvremenom. Struktura knjige najbolje se razaznaje iz njezina sadržaja:

Uvod: Istra i Rijeka do 1918. godine
1. Razdoblje talijanske vladavine (1918-1943)
2. Istra i Rijeka pod njemačkom okupacijom i narodnooslobodilački pokret (NOP) 1943-1945
3. Prijelazno razdoblje sjedinjenja Istre i Rijeke s Hrvatskom (1945-1947)
Zaključna razmatranja

Knjiga se bavi svim ključnim aspektima povijesti Istre i Rijeke u navedenom razdoblju, ne izbjegavajući, dakako, niti osjetljiva pitanja zločina i politički uvjetovanih migracija. Autor je knjigu zasnovao velikim dijelom na vlastitim dugogodišnjim istraživanjima, ali i na odličnom poznavanju relevantne literature.