“Predstavljanje povijesnih izdanja u Puli” zajednički je projekt (inicijativa) Istarskog povijesnog društva – Società Storica Istriana i Udruge Istarska baština, koji ima za cilj upoznavanje pulske i istarske javnosti s novim izdanjima hrvatske historiografije.
Misao vodilja pri pokretanju ovog projekta bila je činjenica da je posljednjih godina relativno mali broj relevantnih historiografskih djela s prostora Republike Hrvatske predstavljen na istarskom području. Osnivanjem Istarskog povijesnog društva ova je ideja dobila svoju institucionalnu podlogu, pa je u prosincu 2010. godine došlo do njezine realizacije i prvog predstavljanja, knjige zagrebačkog autora Franka Dote Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre nakladničke kuće Srednja Europa.
Mjesto održavanja predstavljanja knjiga, zbornika i ostalih edicija, vezano je uz Svečanu dvoranu “Tone Peruško” Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1), prostor u kojem se već niz godina održavaju slična događanja namijenjena znanstvenoj i stručnoj javnosti, ali i široj publici.
Planirano je održavanje najmanje pet predstavljanja godišnje. Projekt nije strogo ograničen na hrvatska izdanja, već i na knjige koje su izdane u inozemstvu, a na posredan su način zanimljive za hrvatsku historiografiju ili na neki drugi način značajne za istarsku povijest.

Voditelj projekta je prof. Ivan Žagar

Predstavljena izdanja:

Detaljnije

Franko Dota, Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre (Zagreb, 2010.)

14. ožujka 2011.

Detaljnije
Detaljnije

Marino Manin, Istra na raskrižju: O povijesti migracija pučanstva Istre (Zagreb, 2010.)

16. prosinca 2010.

Detaljnije
Detaljnije

Tvrtko Jakovina, Treća strana hladnog rata (Zagreb, 2011.)

11. svibnja 2011.

Detaljnije
Detaljnije

Zbornik radova Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća (gl. ur. Ante Škrobonja) (Koper, 2010.)

23. svibnja 2011.

Detaljnije
Detaljnije

Darko Dukovski, Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918.-1947.) (Zagreb, 2010.)

4. studenoga 2011.

Detaljnije
Detaljnije

Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje (Zagreb, 2011.)

3. travnja 2012.

Detaljnije
Detaljnije

Dino Mujadžević, Bakarić. Politička biografija (Zagreb, 2012.)

18. travnja 2012.

Detaljnije
Detaljnije

Hrvoje Klasić, Jugoslavija i svijet 1968. (Zagreb, 2012.)

23. svibnja 2012.

Detaljnije
Detaljnije

Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri: Peroj - nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816. (Osijek, 2012.)

13. lipnja 2012.

Detaljnije
Detaljnije

Deborah Rogoznica, Iz kapitalizma v socializem: gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja 1947-1954 (Koper, 2011.)

18. travnja 2013.

Detaljnije
Detaljnije

William Klinger, Il terrore del popolo: Storia dell'OZNA, la polizia politica di Tito" (Teror narodu: povijest Ozne - Titove političke policije) (Trst, 2012.)

27. svibnja 2013.

Detaljnije
Detaljnije

Jože Pirjevec, Fojbe (Ljubljana, 2012.)

19. studenog 2013.

Detaljnije
Detaljnije

Sandi Blagonić, Od Vlaha do Hrvata: Austrijsko-mletačka politička dihotomija i etnodiferencijski procesi u Istri (Zagreb, 2013.)

18. ožujka 2014.

Detaljnije
Detaljnije

AA.VV., Časopisi Annales i Acta Histria (Koper, 2013.)

7. travnja 2014.

Detaljnije
Detaljnije

Lidija Nikočević, Zvončari i njihovi odjeci (Pazin, 2014.)

28. travnja 2014.

Detaljnije
Detaljnije

Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860-1907) (Zagreb, 2014.)

9. lipnja 2014.

Detaljnije