Burnt in Memories logo

OPIS PROJEKTA PALEŽ U SJEĆANJIMA (BURNT IN MEMORIES)

Trajanje projekta: kolovoz 2015. – siječanj 2017.

Projektni partneri:
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (vodeći partner)
Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Associazione Quarantasettezeroquattro
Udruga „Žejane“
Associazione Kinoatelje
Občina Dolina / Comune di San Dorligo della Valle
Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana – Istrsko zgodovinsko društvo

Opis projekta:
Projekt PALEŽ U SJEĆANJU usredotočen je na multietničko pogranično područje između Italije, Slovenije i Hrvatske – Julijsku krajinu (u Drugom svjetskom ratu nazvano Adriatisches Küstenland, tj. Jadransko primorje). To je područje koje je u zadnjih sto godina doživjelo brojne promjene granica i političkih režima. U Drugom svjetskom ratu jednoga je okupatora (Italiju) zamijenio drugi (Njemačka). Premda je regija od 1920. službeno bila dio Italije, hrvatsko je i slovensko stanovništvo razvilo ustanički pokret protiv režima i agitiralo za priključenje „domovini“ – Jugoslaviji – ili, u nekim slučajevima, za autonomiju Julijske krajine. U Drugom je svjetskom ratu došlo do suradnje hrvatskih i slovenskih ustanika s talijanskim, dok je članstvo u Komunističkoj partiji Italije bilo višenacionalno još u međuratnom razdoblju. U vrijeme rata su nacističke i fašističke okupacijske snage spalile brojna sela u Julijskoj krajini. Ona su nositelji simbolizma područja koje je okupator pokušao „izbrisati“; stoga bi, kao i slavni Oradour-sur-Glane, Lidice i Ležáky, morali biti prepoznati kao područja sjećanja. Ti su ratni zločini obično poduzimani kao uzvratne mjere prema civilnom stanovništvu koje je podupiralo pokret otpora, prije svega partizane, odnosno Narodnooslobodilačku borbu. Palež su sela gotovo uvijek pratili pokolji, deportacije, pljačka i drugo nasilje.
Kako bismo probudili sjećanje na te događaje, prikupit ćemo osobna sjećanja o paleži i odgovoru na njih, kao i fotografije sela, a na temelju arhivskih izvora i literature izradit ćemo zemljovid spaljenih sela u Julijskoj krajini.
Na široj razini želimo povećati osviještenost među mlađim naraštajima da je sjećanje na ratna razaranja važan dio njihova lokalna identiteta. Također, treba u duhu međugeneracijskoga poštovanja i želje za spoznajom prekinuti međunacionalne i međukulturne sukobe te kolektivnu krivnju i netrpeljivost u cilju jačanja europskoga kolektivnoga identiteta, kao i poticanja europske integracije naše regije. U toj smo namjeri uključili sudjelovanje nedržavnih organizacija, mjesnih vlasti i zajednica, škola, sveučilišta i medija.

Projektne aktivnosti:
osposobljavanje sudionika iz područja usmene povijesti,
dokumentarni film koji će biti prikazan u „spaljenim selima“, na televiziji, filmskim festivalima i dr.,
putujuća fotografska izložba postavljena u Mačkoljama / Caresani (IT), Šmarjama kod Kopra (SI), Lipi (HR) i Žminju (HR),
okrugli stol, odnosno internetski seminar, koji će uživo biti praćen na odabranim europskim sveučilištima,
postavljanje spomen-ploča u odabranim „spaljenim selima“ (Mačkoljama, Žejanama, Šmarjama i Mirnu).

OSPOSOBLJAVANJE IZ USMENE POVIJESTI
Osposobljavanje iz usmene povijesti bilo je namijenjeno prvenstveno studentima, ali i svima koji bi htjeli naučiti nove vještine, odnosno kojima je blizak terenski rad i prisan odnos s ljudima, svjedocima događanja vezanima za palež istarskih sela. U tjednu između 12. i 16. listopada 2015. sudionici su osposobljavanja bili na ekskurziji u Hrvatskoj, gdje im je interdisciplinarna skupina stručnjaka predstavila osnove teorije, a osobito prakse iz usmene povijesti. U manjim su skupinama kroz dva dana odradili intervjue sa svjedocima paleži jednoga od sela u okolici Kopra te učinili nekoliko snimaka današnjega izgleda sela.
Glavni su rezultat prikupljena usmena svjedočanstva, snimljena na diktafon i videokameru. Iznimni će obavjesnici biti uključeni u dokumentarni film projekta. Građa i druga saznanja osposobljavanja iz usmene povijesti bit će kasnije uporabljeni kao didaktički materijal za studente povijesti i antropologije.
Trajanje i lokacija aktivnosti: 1. 8. 2015. – 31. 10. 2015., Kopar (SI)
Sudjelujući partneri:
Seminar su izveli istraživači, asistenti i profesori iz Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnoga središča (UP ZRS), uz potporu Kulturno izobraževalnoga društva PiNA, koje je brinulo o promociji i diseminaciji.

DOKUMENTARNI FILM
Audiovizualna dokumentacija sjećanja žarište je projekta jer je predstavnika generacije koja je svjedočila Drugom svjetskom ratu vrlo malo. Produkcija će filma zato dragocjeno pridonijeti arhivu usmene povijesti, nužno potrebnome za buduće studije i istraživanja. Uz usmena svjedočenja audiovizualni će projekt dokumentirati obiteljske fotografije, osobne dokumente i druge predmete koji prikazuju onodobnu tragediju. Predstavljanja filma (turneja), koja će se odigravati u „spaljenim mjestima“ u Italiji (Mačkolje / Caresana), Sloveniji (Miren kod Nove Gorice, Šmarje kod Kopra) i Hrvatskoj (Žejane), uz razgovore će povećati osviještenost o lokalnoj i regionalnoj povijesti.
Kratki dokumentarni film prikazat će se publici u lokalnim zajednicama („spaljenim selima“), gdje će se prikupiti svjedočanstva i drugu dokumentaciju. Uz kratku raspravu, koja će uslijediti prikazivanjima, poticat će se međugeneracijski i međukulturni dijalog. S namjerom širenja svijesti o okrutnostima 20. stoljeća na tom području i preko nacionalnih, odnosno jezičnih granica, projekt će se prevesti i na engleski jezik, čime će dokumentarni film postati dostupan široj europskoj javnosti. Film će biti prikazivan na televiziji, pri otkrivanjima spomen-ploča, na filmskim festivalima, muzejskim izložbama i po školama.

Sudjelujući partneri:
Kinoatelje će se kao voditelj aktivnosti pobrinuti za zamisao i izvedbu audiovizualnoga dokumentarnoga projekta. Autorice projekta Anja Medved i Nadja Velušček snimaju sjećanja iz pograničnoga područja već niz godina u autorski zaštićenim filmskim produkcijama, za koje su već bile višestruko nagrađivane.
Drugi će sudionici pribaviti na terenu gradivo, odnosno sadržaj za dokumentarni film (UP ZRS, Istarsko povijesno društvo, Udruga Žejane), ili se pobrinuti za promicanje i diseminaciju (Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Associazione Quarantasettezeroquattro) te nuditi potporu pri organizaciji događanja (Občina Dolina / Comune di San Dorligo della Valle).

Trajanje aktivnosti: 1. 3. 2016. – 31. 1. 2017.

FOTOGRAFSKA IZLOŽBA

U prvim ćemo fazama prikupiti povijesne izvore relevantne za putujuću fotografsku izložbu. Analizirat ćemo i obraditi dostupne časopisne članke iz toga razdoblja, pregledati arhivsku građu i na temelju toga materijala povezati vojne operacije i zločine nad civilnim stanovništvom. Prikupit ćemo povijesnu fotografsku građu iz vremena Drugoga svjetskog rata i neposrednoga poraća, čime ćemo stvoriti multimedijski vremenski okvir koji će obuhvaćati interdisciplinarni kontekst patnje i razvitka sela u Julijskoj krajini. Terenski će rad obuhvaćati identifikaciju potencijalnih obavjesnika, svjedoka paleži, s kojima ćemo obaviti intervjue, te prikupljanje fotografija spaljenih sela u privatnom vlasništvu. Mapirat ćemo i dokumentirati materijalne ostatke tih tragedija.
Putujuća izložba će se u Mačkoljama/Caresani, Šmarjama kod Kopra, Lipi i Žminju odvijati između lipnja i listopada 2016. Pri otvorenjima izložbe posebna će pozornost biti posvećena uključivanju domaćega stanovništva, osobito mlađih naraštaja.

Trajanje aktivnosti: 1. 11. 2015. – 30. 9. 2016.

Lokacija: Mačkolje / Caresana (IT), Šmarje kod Kopra (SI), Lipa (HR) i Žminj (HR)

Sudjelujući partneri:
Voditelj aktivnosti je Istarsko povijesno društvo. Drugi će sudionici pomagati pri prikupljanju materijalnoga gradiva za izložbu (UP ZRS, Udruga Žejane), brinuti o promociji i diseminaciji (Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Associazione Quarantasettezeroquattro) te pomagati pri izvedbi izložbe (Občina Dolina / Comune di San Dorligo della Valle).

OKRUGLI STOL

Na sudjelovanje na okruglom stolu, koji će u obliku internetskoga seminara biti proveden na engleskom jeziku, pozvat ćemo priznate stručnjake sa sjevernojadranskoga i drugih područja. Tom ćemo prigodom ocijeniti komemoracije održane povodom 70. obljetnice završetka Drugoga svjetskog rata i otvoriti pitanja traumatičnih iskušenja rata, sjećanja, zaborava i neznanja.
Prikupljena građa i projektni rezultati bit će korišteni kao studija slučaja i ishodište za daljnja istraživanja. U raspravu ćemo uključiti domaće studente i povjesničare te druge stručnjake, a preko interneta i povezana europska sveučilišta, na kojima će se moći uživo pratiti tijek okrugloga stola.

Sudjelujući partneri:
Događanje će provesti istraživači iz Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnoga središča (UP ZRS), uz potporu Kulturno izobraževalnoga društva PiNA, koje će brinuti o promociji i diseminaciji.
Trajanje i lokacija aktivnosti: 1. 11. 2016. – 31. 12. 2016., Kopar (SI)

SPOMEN-PLOČE

Totemi će kao spomen-ploče biti postavljeni u četirima „spaljenim selima“ (Mačkolje / Caresana, Miren kod Nove Gorice, Šmarje kraj Kopra i Žejane), a napravit će se i povijesni zemljovid spaljenih sela u Julijskoj krajini kao topografiju sjećanja. Uređajem povezanim s internetom (pametni telefon, tabletno računalo i dr.) moći će se fotografirati QR kod na spomen-ploči i pristupiti intervjuima, fotografijama i drugoj povijesnoj građi značajnoj za odabrana sela.
Na otkrivanja ćemo pozvati međunarodnu javnost kako bismo pridonijeli snošljivijem međukulturnom društvu. Sadržaj će se temeljiti na već prikupljenim povijesnim podatcima, koje će se analizirati i prilagoditi potrebama aktivnosti. Bit će omogućen i udaljen pristup sadržaju toga virtualnog prostora pomoću osobnoga ili tabletnoga računala.
Spomen-ploče će označiti područja sjećanja, pripovijedajući prolaznicima i domaćim ljudima priču o životu mještana u prošlosti, kao i o tom kraju. Kao višejezična tehnološka novost postat će turistička znamenitost, osobito stoga što je riječ o slabije razvijenim odredištima.

Sudjelujući partneri:
Voditelj aktivnosti je Associazione Quarantasettezeroquattro, u suradnji s UP ZRS, Kulturno izobraževalnim društvom PiNA, Udrugom „Žejane“, Občinom Dolina / Comune di San Dorligo della Valle i Istarskim povijesnim društvom.

Trajanje aktivnosti: 1. 7. 2016. – 31. 1. 2017.
Lokacija: Mačkolje / Caresana (IT), Miren kod Nove Gorice (SI), Šmarje kod Kopra (SI), Žejane (HRV)


 

Projekt „Burnt in memories“ financirala je Europska unija u okviru programa „Europa za građane“

EU za građane

Cjelina 2, mjera 2.2: „Umrežavanje gradova“,
mjera 2.3: „Projekti civilnog društva“
Cjelina 1: „Europsko sjećanje“

U okviru projekta bilo je organizirano 5 događanja:
Događanje 1: Osposobljavanje iz usmene povijesti
Sudjelovanje: Događanje je omogućilo susret 30 građana, od kojih je 30 bilo iz Slovenije.
Mjesto/datum: Događanje je proteklo u Kopru (Slovenija) od 12/10/2015 do 16/10/2015.
Kratak opis: Događanje je bilo posvećeno predstavljanju metoda usmene povijesti studentima humanistike, s naglaskom na značaju sjećanja pri istraživanju povijesti na primjeru paleži sela u Drugom svjetskom ratu na ozemlju nekadašnjeg Operacijskog područja Jadransko primorje.
Događanje 2: Dokumentarni projekt
Sudjelovanje: Događanje je omogućilo susret 205 građana, od kojih je 140 bilo iz Slovenije, 25 iz Italije, 40 iz Hrvatske.
Mjesto/datum: Događanje je proteklo u Šmarjama kod Kopra (SLO), Žejanama (HR), Mirnu (SLO), Dolini (IT) i Novoj Gorici (SLO) od 18/02/2017 do 24/02/2017.
Kratak opis: Događanje je bilo posvećeno prikazivanju snimljenoga dokumentarnog filma o paleži sela na pograničnom području između Italije, Slovenije i Hrvatske u doba njemačke uprave u Drugom svjetskom ratu.
Događanje 3: Putujuća fotografska izložba
Sudjelovanje: Događanje je omogućilo susret 1800 građana, od kojih je 300 bilo iz Slovenije, 200 iz Italije, 1300 iz Hrvatske.
Mjesto/datum: Događanje je održano u Mačkoljama (IT), Šmarjama (SLO), Lipi (HR), Pazinu (HR), Žminju (HR), Fažani (HR), Medulinu (HR), Puli (HR) i Novoj Gorici (SLO) od 01/06/2016 do 28/02/2017.
Kratak opis: Događanje je bilo posvećeno izložbi fotografija paleži sela u Drugom svjetskom ratu i osvješćivanju ljudi o tim tragičnim događajima koje je doživjelo civilno stanovništvo.
Događanje 4: Okrugli stol
Sudjelovanje: Događanje je omogućilo susret 80 građana, od kojih je 55 bilo iz Slovenije i 25 iz Hrvatske.
Mjesto/datum: Događanje je održano u Kopru (SLO) 18/01/2017.
Kratak opis: Događanje je bilo posvećeno problematizaciji i diskusiji o politikama sjećanja na nasilje u Drugom svjetskom ratu; izravan prijenos omogućio je njegovo praćenje i sudjelovanje sudionika preko interneta. Na okruglom su stolu sudjelovali studenti Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, a pratili su ga i studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Sveučilišta u Zagrebu.
Događanje 5: Spomen-obilježja
Sudjelovanje: Događanje je omogućilo susret 145 građana, od kojih je 80 bilo iz Slovenije, 25 iz Italije, 40 iz Hrvatske.
Mjesto/datum: Događanje je održano u Šmarjama kod Kopra (SLO), Žejanama (HR), Mirnu (SLO) i Dolini (IT) od 18/02/2017 do 24/02/2017.
Kratak opis: Događanje je bilo posvećeno otkrivanju spomen-obilježja – spomen-kocki, koje su postavljene u suradnji s općinama i/ili mjesnim zajednicama u spomen na palež odabranih sela. Spomen-kocke su i informativne točke, koje nude podatke o ratnim događanjima u Šmarjama, Žejanama, Mirnu i Mačkoljama, odnosno Dolini.

Download: info_template_hrv