Histria, časopis Istarskog povijesnog društva izlazi kao jednosveščani godišnjak. Objavljuje znanstvene i stručne priloge te osvrte i prikaze iz povijesti i povijesti srodnih humanističkih i društvenih znanosti i disciplina.

Histria izlazi kao jednosveščani godišnjak. Objavljuje znanstvene i stručne priloge te osvrte i prikaze iz povijesti i povijesti srodnih humanističkih i društvenih znanosti i disciplina.
Tekstovi se mogu baviti bilo kojim povijesnim razdobljem s time da se odnose na zavičajnu povijest ili je se u određenoj mjeri dotiču. Mogu biti napisani na hrvatskom, talijanskom, slovenskom ili engleskom jeziku.

Uredništvo prihvaća za objavljivanje znanstvene i stručne radove kategorizirane prema propisanim i uvriježenim normama (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad), što se određuje stručnim („dvostruko slijepim”) recenzijama. Zainteresiranim autorima na raspolaganju su naputci autorima.

Adresa Uredništva je: I. Matetića Ronjgova 1, 52 100 Pula; adresa e-pošte glasi: histria@ipd-ssi.hr.

Mrežne stranice godišnjaka Histria