< Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 8-10
Godina izdanja: 2007
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
  • Povijest zaštite arhivskog gradiva na području djelovanja Državnog arhiva u Pazinu (str.13-24)

PDF
Dražen Vlahov
Izlaganje sa skupa

  • Izobrazba arhivista – nove figure i modaliteti (str.25-46)

PDF
Carlo Chenis
Izvorni znanstveni članak

  • Rad u crkvenim arhivima – odjeci i preporuke kao plod rasprave o arhivskom opisu (str.63-80)

PDF
Francesca Cavazzana Romanelli
Pregledni rad

  • Instrukcija za arhivare mapa – prva arhivistička uputa za specijalizirane arhive (str.81-103)

PDF
Mirela Slukan Altić
Stručni rad

  • Popis lokaliteta pastoralnih vizitacija porečkih biskupa u 17. i 18. stoljeću (str.107-174)

PDF
Jakov Jelinčić
Stručni rad

  • Sumarni inventar fonda općine Labin iz razdoblja mletačke uprave (1420-1797) (str.175-199)

PDF
Tajana Ujčić
Stručni rad

  • Žena u obitelji i društvu – prema odredbama Motovunskog statuta (str.203-212)

PDF
Marija Mogorović Crljenko
Izvorni znanstveni članak

  • Upravno osoblje u gradu Puli od 17. do 19. stoljeća (str.213-243)

PDF
Slaven Bertoša
Izvorni znanstveni članak

  • Istarski/Rovinjski brodari u Dalmaciji Napoleonskog doba (str.245-254)

PDF
Šime Peričić
Pregledni rad

  • Prilog životopisu Rabljanina Mihovila Matije Spalatina – Šibenskog biskupa (1796-1807) (str.255-271)

PDF
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak

  • Kristina Mihovilić, NEZAKCIJ, Prapovijesni nalazi 11900-1953. (NESACTIUM, Prahistoric finds 1900-1953), Arheološki muzej Istre, Monografije i katalozi, br. 11, Pula, 2001, str. 448. (str.275-280)

PDF
Klara Buršić-Matijašić
Recenzija, Prikaz

  • Lovorka Čoralić, U gradu sv. Marka, Golden Marketing, Zagreb, 2001, str. 521. (str.281-285)

PDF
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz

  • Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Cove izAnkone od 1341. do 1344. godine, prepisao Jakov Stipišić, regesta sastavio Ante Nazor, Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, volumen 53, HAZU, Zagreb, 2002, str. 392. (str.286-287)

PDF
Maurizio Levak
Recenzija, Prikaz

  • Elvis Orbanić, KATEDRA SV. NICEFORA (Povijesna skica Pićanske biskupije), Josip Turčinović, Pazin, 2002, str. 68. (str.288-289)

PDF
Tajana Ujčić
Recenzija, Prikaz

  • Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943), ur. Marino Manin, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb 22-23. listopada 1997, Hrvatski institut zapovijest, Društvo Egzodus istarskih Hrvata, Zagreb, 2001, str. 824. (str.290-293)

PDF
Zdravka Jelaska
Recenzija, Prikaz