Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 6-7
Godina izdanja: 2001
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
  • Arhivsko gradivo o Svetninčentu u Državnom arhivu u Pazinu, Župnom arhivu u Svetninčentu i u Biskupijskom arhivu u Poreču (str.15-48)

PDF
Jakov Jelinčić
Izvorni znanstveni članak

  • Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji (str.49-54)

PDF
Alessandra Sambo
Izlaganje sa skupa

  • Najranija prošlost Svetvinčenta i okolice (str.55-66)

PDF
Klara Buršić-Matijašić
Stručni rad

  • Svetvinčenat: Kratka povijest (str.67-80)

PDF
Angelo Ciuffardi
Pregledni rad

  • Bratovština Svetog Roka iz Svetvinčenta 1619. god. (str.93-106)

PDF
Alojz Štoković
Izvorni znanstveni članak

  • Kaštel u Svetvinčentu (str.107-150)

PDF
Boris Vučić
Izvorni znanstveni članak

  • Vjersko i moralno stanje župe Svetvinčenat u 19. stoljeću (str.151-157)

PDF
Ivan Milovan
Izlaganje sa skupa

  • Čitaonička sastavnica preporodnog pokreta Istre i Hrvatska čitaonica u Svetvinčentu (str.159-172)

PDF
Branimir Crljenko
Pregledni rad

  • Osnovno školstvo Svetvinčenštvine do kraja 1. svjetskog rata (tragom dokumenata u Državnom arhivu u Pazinu) (str.173-211)

PDF
Ante Cukrov
Prethodno priopćenje

  • Etnografski tekstovi iz Svetvinčenta (str.213-218)

PDF
Josip Miličević
Izlaganje sa skupa

  • Ratna Mlada misa u Svetvinčentu (str.219-226)

PDF
Ivan Grah
Pregledni rad

  • Antun Milovan – žrtva komunističke Ë?pravdeË? (str.227-237)

PDF
Ivan Grah
Pregledni rad

  • Genealoška rekonstrukcija miotonične distrofije u Istri : Efekt osnivača u župi Svetvinčent (str.239-251)

PDF
Ivan Medica
Izvorni znanstveni članak

  • Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća (str.253-296)

PDF
Slaven Bertoša
Izvorni znanstveni članak

  • Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća (str.299-322)

PDF
Dražen Vlahov
Izvorni znanstveni članak

  • Oporuka porečkog Biskupa Gašpara Negrija (1742.-1778.) (str.323-340)

PDF
Branka Antonić
Stručni rad

  • Prilog povijesti Hrvatske gimnazije u Pazinu (gradivo) (str.341-393)

PDF
Dražen Vlahov
Stručni rad

  • Slikovno arhivsko gradivo (str.395-399)

PDF
Martin Modrušan
Stručni rad

  • Sergio Galimberti, Santin : Testimonianze dall’ archivio privato, Trieste 1996., str. XI+424 (str.403-405)

PDF
Ivan Grah
Recenzija, Prikaz

  • Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje; Prostor, Ljudi, Ideje, Školska knjiga – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1997., str I-XVII, 1-620 (str.405-410)

PDF
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz

  • Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, Svezak XL, Rijeka 1998., str. 355 (str.410-419)

PDF
Snježana Brbić
Recenzija, Prikaz

  • Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije; Spomenica, uredio Mile Bogović, Kršćanska Sadašnjost – Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 1999., str. XVI+559419 (str.419-424)

PDF
Ivan Grah
Recenzija, Prikaz

  • Croatica Christiana Periodica. Kazala 1-40: Kazalo osobnih imena, kazalo mjesta, predmetno kazalo, broj 43-44, Zagreb 1999., str. 1-638 (str.424)

PDF
Ivan Grah
Recenzija, Prikaz

  • Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999.: zbornik, Pazin 1999., str. 600 (str.425-440)

PDF
Snježana Brbić
Recenzija, Prikaz

  • Pazin u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća: zbornik radova, Pazin 1999., str. 340 (str.440-447)

PDF
Jasna Mrkonjić
Recenzija, Prikaz

  • Zbornik općine Lupoglav ’99., Lupoglav 1999., str. 205 (str.447-450)

PDF
Jasna Mrkonjić
Recenzija, Prikaz

  • Acta Histriae, 8, 2000, 1 (IX), Prispevki z mednarodne konference Šast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.), Koper, 11.-13. november 1999., Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (str.451-456)

PDF
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz

  • Statuta communis Polae-Statut općine Pulske, Pula 2000 (str.456-461)

PDF
Jakov Jelinčić
Recenzija, Prikaz

  • Kratak osvrt na ljetnu arhivističku školu u Budimpešti (6.-17. srpnja 1998. godine) (str.461-463)

PDF
Jasna Mrkonjić
Recenzija, Prikaz

  • Izvješće s prvog međunarodnog tečaja o zaštiti materijala od papira u srednjoj i istočnoj Europi, održanog u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, 18.-29. rujna 2000. godine (str.464-467)

PDF
Sanja Stanušić
Vijest

  • Dr. Josip Milićević (1933.-2000.) (str.468-475)

PDF
Darinko Munić
In memoriam, Nekrolog