Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 4-5
Godina izdanja: 1998
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
  • Riječ urednika (str.11-12)

PDF
Jakov Jelinčić
Uvodnik

  • Istrani u Mlecima (XV.-XVIII st.) (str.15-30)

PDF
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak

  • Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije (1797. god.) u Povijesnom arhivu u Pazinu (str.31-39)

PDF
Jakov Jelinčić
Izvorni znanstveni članak

  • Prilog gospodarskoj povijesti mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i neke perspektive proučavanja (str.41-50)

PDF
Egidio Ivetić
Pregledni rad

  • Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811.-1924. (str.51-86)

PDF
Nikola Crnković
Pregledni rad

  • Novčane prilike gospodarske sveze za Istru (1918.-1924.) (str.87-105)

PDF
Željko Klaić
Prethodno priopćenje

  • Izvori za povijest naftnog gospodarstva u Zapadnoj Hrvatskoj (str.107-112)

PDF
Josip Žgaljić
Pregledni rad

  • Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924.-1945. (str.113-118)

PDF
Zadarka Greblo
Stručni rad

  • Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka (str.119-125)

PDF
Albino Senčić
Stručni rad

  • Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.g.) (str.129-151)

PDF
Alojz Štoković
Stručni rad

  • Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade (str.153-164)

PDF
Dražen Vlahov
Stručni rad

  • Glagoljske isprave iz Kostajnice s početka XVII. stoljeća (str.165-176)

PDF
Dražen Vlahov
Stručni rad

  • Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine (str.177-190)

PDF
Daniela Juričić-Čargo
Stručni rad

  • Prihodi i rashodi općina istarskog okružja 1846./47. godine (str.191-236)

PDF
Nevio Šetić
Stručni rad

  • Sumarni inventar arhivskog fonda bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797./1826./) (str.239-289)

PDF
Eda Vlahov
Stručni rad

  • Principi izrade bibliografije Ë?Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i PazinuË? sv. I-XXX (Pazin – Rijeka 1989.) (str.239-332)

PDF
Mladenka Hammer
Stručni rad

  • Zbornik društva za povjesnicu Klana (str.335-337)

PDF
Boris Zakošek
Recenzija, Prikaz

  • Hrvatska/Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovna umjetnost – Croazia/ Italia, i Rapporti nei Secoli; Storia, Letteratura, Arti figurative, dvojezično izdanje, Zagreb 1997., 526 str. (str.338-341)

PDF
Marija Karbić
Recenzija, Prikaz

  • Nevenka Troha. Politika slovensko-talijanskog bratsva. Slovensko-talijanska antifašistička unija u zoni Julijske krajine u vremenu od oslobođenja do priznanja mirovnog ugovora, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str. (str.341-344)

PDF
Aleš Gabrič
Recenzija, Prikaz

  • Jelka Radauš Ribarić, Ženska narodna nožnja u Istri, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Istarsko književno društvo Ë?Juraj DobrilaË? i Ë?Josip TurčinovićË? d.o.o., Pazin, Pazin 1997., 416 str. (str.344-348)

PDF
Josip Miličević
Recenzija, Prikaz

  • In memoriam Dr. Vjekoslav Bratulić (1911.-1995.) (str.349-351)

PDF
Darinko Munić
In memoriam, Nekrolog