Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 2-3
Godina izdanja: 1994
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
  • Riječ urednika (str.11)

PDF
Jakov Jelinčić
Uvodnik

  • O nekim podacima iz novoobjavljenih vrela za stariju povijst Krka (str.15-40)

PDF
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak

  • Položaj Barbana i Planje 1199. godine (str.41-48)

PDF
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak

  • Bratovštine u središnjem dijelu Istre (Osvrt na sadržaj i strukturu arhivske građe) (str.49-63)

PDF
Alojz Štoković
Izvorni znanstveni članak

  • Prilog upoznavanju pomorsko-trgovinskih veza Dalmacije i Istre u XVII. i XVIII. stoljeću (str.65-81)

PDF
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak

  • Prilog povijesti 1848/1849 godine u Istri (str.83-91)

PDF
Petar Strčić
Pregledni rad

  • Arhivska građa o djelovanju župnih školana području središnje Istre (1815-1869) (str.93-104)

PDF
Ivan Grah
Pregledni rad

  • Neki momenti razvoja fašističkog pokreta na Pazinštini u okvirima općeg razvoja Ë?Istarskog fašizmaË? 1919-1929 (kroz komentare arhivske građe) (str.105-134)

PDF
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak

  • Grdoselska kronika (str.137-164)

PDF
Branko Fučić
Izvorni znanstveni članak

  • Katastik prisvojenih komunalnih dobara u južnoj Istri u drugoj polovici XVIII. stoljeća (I. dio: Marčana) (str.165-182)

PDF
Miroslav Bertoša
Pregledni rad

  • Još jedna glagoljska isprava iz XIX. stoljeća iz južne Istre (str.183-188)

PDF
Dražen Vlahov
Stručni rad

  • Analitički inventar arhivskog fonda Ë?obitelj ScampicchioË? (Labin, Motovun, Svetvinčenat) 1447-1878 [1882, 1903] (str.191-212)

PDF
Boris Zakošek
Stručni rad

  • Arhivska građa za povijest Pazina i pazinske grofovije u upravnim fondovima Arhiva Republike Slovenije 1492-1783 (str.213-251)

PDF
Daniela Juričić-Čargo
Stručni rad

  • Matične knjige s područja Pazinštine od 1945 (1949) godine (str.253-275)

PDF
Jakov Jelinčić
Stručni rad

  • Matične knjige u povijesnom arhivu u Pazinu (str.277-309)

PDF
Dražen Vlahov
Stručni rad

  • Pregled glagoljskih dokumenata s područja Pazinštine (str.311-315)

PDF
Josip Bratulić
Izlaganje sa skupa

  • Dokumenti u Državnom arhivu u Trstu koji se odnose na hrvatsku Istru (str.317-324)

PDF
Ugo Cova
Izlaganje sa skupa

  • Spašavanje arhivske građe na ratom zahvaćenom području Republike Hrvatske tijekom 1991 (str.327-330)

PDF
Martin Modrušan
Stručni rad

 • Arhivska praksa u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (str.331-336)
  PDF
  Ivo Ficović
  Stručni rad
 • Prikaz sadržaja nekih značajnih sjevernojadranskih časopisa vezanih uz povijest Istre (str.339-342)
  PDF
  Egidio Ivetić
  Recenzija, Prikaz
 • Aleksandar Bergstein i Slavko Kapustić: Mikrografija (Samobor-Zagreb 1989) (str.342-354)
 • PDF
  Martin Modrušan
  Recenzija, Prikaz
 • Samostani v srednjeveških listinah na slovenskem = Die Klöster in den mittelalterlichen Urkunden in Slowenien (Katalog izložbe srednjovjekovnih samostanskih isprava koje se čuvaju u slovenskim arhivima, Arhiv Republike Slovenije 1993. g.) (str.345-348)
 • PDF
  Mladenka Hammer
  Recenzija, Prikaz
 • Guida degli Archivi diocesani d’Italia, vol II, Citta del Vaticano 1993-1994, str. 312 (str.348-349)
 • PDF
  Ivan Grah
  Recenzija, Prikaz
 • Annales, sv. 4 i 5 (Kopar 1994) (str.349-350)
 • PDF
  Božo Jakovljević
  Recenzija, Prikaz