Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 19
Godina izdanja: 2012
Glavni urednik: Ivan Jurković
  • HR-DAPA-540 Bilježnici Poreča 1852/1944 [1947] Sumarni inventar (str.19-54)

PDF
Markus Leideck
Stručni rad

  • HR-DAPA-393 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Buzet 1955-1963 Sumarni inventar (str.55-78)

PDF
Gordan Grzunov
Stručni rad

  • HR-DAPA-389 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula 1955-1965 Sumarni inventar (str.79-114)

PDF
Gordan Grzunov
Stručni rad

  • Glagoljski natpisi otoka Krka kao povijesni izvor (str.115-126)

PDF
Luka Aničić
Stručni rad

  • Urbari gospoštija Paz, Belaj i Kožljak (str.127-168)

PDF
Markus Leideck
Izvorni znanstveni članak

  • Željeznička infrastruktura »Istarskih ugljenokopa, Raša« (1945. – 1953.) (str.169-184)

PDF
Siniša Lajnert
Pregledni rad

  • Projekt HERITAGE Live i razvoj studija arhivistike na diplomskoj i doktorskoj razini (str.185-188)

PDF
Hrvoje Stančić
Recenzija, Prikaz

  • Izvješće: IIAS – jesenska arhivistička škola 2011 (str.189-190)

PDF
Branka Poropat
Recenzija, Prikaz

  • Arhivska služba u informacijskom okruženju, 45. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Umag, 19. – 21. listopada 2011 (str.191-196)

PDF
Maja Cerić
Recenzija, Prikaz

  • Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. – 1794. -Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, prir. i ur. Jakov Jelinčić, Kolana od statuti – Collana degli Statuti, knj. 3/2, Novigrad: Grad Novigrad – DAPA – Humaniora d.o.o. – Leykam international d.o.o., 2010., 380 str. (str.197-200)

PDF
Marija Mogorović Crljenko
Recenzija, Prikaz

  • Vrijedno glagoljsko nasljeđe Istre: Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna. Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str (str.201-203)

PDF
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz

  • Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba straha: vojnici-pljačkaši, seljaci- razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri XVII. i XVIII stoljeća, Zagreb: Durieux, 2011., 549 str. (str.204-207)

PDF
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz

  • Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2012., 312 str. (str.208-211)

PDF
Danijela Doblanović
Recenzija, Prikaz

  • Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657. – 1816.), Osijek: HCDP »Croatica – Montenegrina RH«, 2012., 312 str. (str.212-213)

PDF
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz

  • Maja Cerić i dr. (ur.), Zbornik javnih predavanja, sv. 1, Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 22, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 252 str. (str.214-216)

PDF
Maja Cerić
Recenzija, Prikaz

  • David Di Paoli Paulovich, CosଠRovigno canta e prega a Dio. La grande tradizione religiosa, liturgica e musicale di Rovigno d’Istria, Collana degli Atti – Extra serie, N. 7, Rovigno – Fiume – Trieste: Centro di Ricerche Storiche – Unione italiana – università  popolare, 2011., 1198 str (str.217-218)

PDF
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz

  • Nikola Lovrinić – Katja Radoš-Perković – Slaven Bertoša (prir.), Arie Nove del 1741, na tal. prev. Tatjana Tomaie, Posebna izdanja, sv. 20, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 130 str. + 1 zvučni CD (str.219-220)

PDF
Lada Duraković
Recenzija, Prikaz

  • Edo Merlić, Stanovništvo i migracije iz sjeverne Istre – Buzeštine, Pazin – Buzet: vlast, nakl, 2011., 195 str. (str.221-222)

PDF
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz

  • Mirjana Kontestabile Rovis-Jasna Cebron (ur.), Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875-1909: slovenski oddelek [Zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja], Kopar: Pokrajinski arhiv Koper, 2010., 247 str. (str.223-225)

PDF
Salvator Žitko
Recenzija, Prikaz

  • Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović – istarski svećenik (1890. – 1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost – Državni arhiv u Pazinu, 2011., 329 str. (str.226-228)

PDF
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz

  • Silverio Annibale, La questione di Fiume nel diritto internazionale, Monografie XI, Rovigno – Fiume – Trieste: Centro di Ricerche Storiche – Unione italiana – Università  popolare, 2011., 111 str. (str.229)

PDF
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz

  • Marta Verginella, Granica drugih: pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, Biblioteka Svjedoci prošlosti, prev. Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., XIII, 145 str. (str.230)

PDF
Anita Buhin
Recenzija, Prikaz

  • Atlanti, Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche di Trieste e Maribor – Archivio di Stato di Trieste, voi. 21 (2011.), 429 str. (str.231-234)

PDF
Biserka Budicin
Recenzija, Prikaz

  • Atti, vol. XL, Centro di Ricerche Storiche (2010.), 986 str. (str.235-240)

PDF
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz

  • Atti, vol. XLI, Centro di Ricerche Storiche (2011.), 671 str. (str.241-243)

PDF
David Orlović
Recenzija, Prikaz

  • Buzetski zbornik, sv. 38, Katedra Čakavskog sabora Buzet – »Josip Turčinović« (2011.), 352 str. (str.244-247)

PDF
Ivan Žagar
Recenzija, Prikaz

  • Buzetski zbornik, sv. 39, Katedra Čakavskog sabora Buzet – »Josip Turčinović« (2012.), 284 str. (str.248-250)

PDF
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz

  • Dvegrajski zbornik, br. 1, Udruga za očuvanje i promociju kulturne i prirodne baštine – Dvegrajci (2011.), 135 str. (str.251-252)

PDF
Marko Jelenić
Recenzija, Prikaz

  • Histria- Godišnjak Istarskog povijesnog društva, br. 1 (2011.), 335 str. (str.253-258)

PDF
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz

  • Histria archaeologica, Arheološki muzej Istre, sv. 41/2010. (2011.), 223 str. (str.256-258)

PDF
Katarina Gerometta
Recenzija, Prikaz

  • Quaderni, vol. XXII, Centro di Ricerche Storiche (2011.), 314 str. (str.259-260)

PDF
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz

  • Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2010.), 148 str. (str.261-262)

PDF
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz

  • Periodika Arhivskog društva Slovenije u 2011. godini (Arhivi i Viri) (str.263-266)

PDF
Mirjana Kontestabile Rovis
Recenzija, Prikaz