Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 18
Godina izdanja: 2011
Glavni urednik: Ivan Jurković
 • Nikoloza (Nicolosa) Borsa, Ivan (Giovanni) Olini i ostale relikvije. Arhivsko gradivo župnog ureda Vodnjan (8,39; 8,40; 8,41; 8,42).Transkripcija i regesta (str.19-121)
 • PDF
  Biserka Budicin
  Stručni rad

 • HR-DAPA-8 Bilježnici Poreča 1433/1820[1821/1841]. Sumarni inventar (str.123-236)
 • PDF
  Markus Leideck
  Stručni rad

 • Tri knjižice Stanja duša Župe Buje za 1652., 1655. i 1656. godinu (str.237-269)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Stručni rad

 • HR-DAPA-907 Okružni narodni sud za Istru(Tribunale del popolo per l’Istria) 1945/1949 [1950]. Sumarni inventar (str.271-327)
 • PDF
  Gordan Grzunov
  Stručni rad

 • Enigma biskupije Cisse/Cesse (str.331-344)
 • PDF
  Stanko Josip Škunca
  Izvorni znanstveni članak

 • Prilog proučavanju zemljoposjedničke strukture srednjovjekovne Istre (s naglaskom na posjedu Freisinške biskupije) (str.345-361)
 • PDF
  Darja Mihelič
  Izvorni znanstveni članak

 • Veze i razmjene istarskih i padovanskih franjevaca konventualaca (str.363-372)
 • PDF
  Ljudevit Anton Maračić
  Pregledni rad

 • Istrani na riječkoj biskupskoj katedri (str.373-384)
 • PDF
  Marko Medved
  Pregledni rad

 • Važnost crkvenog arhivskog gradiva (str.387-393)
 • PDF
  Stjepan Razum
  Izlaganje sa skupa

 • Moj arhivski rad ili primjer sređivanja arhivskog gradiva Biskupijskog arhiva u Krku (str.395-403)
 • PDF
  Franjo Velčić
  Izlaganje sa skupa

 • Državno odlikovanje Draženu Vlahovu (str.407-414)
 • PDF
  Elvis Orbanić
  Recenzija, Prikaz

 • Izvješće s konferencije: Archives on the Web – Experiences, Challenges,Visions, Beč: ICARUS – Austrijski državni arhiv, 23. – 25. studeni 2010. (str.415-418)
 • PDF
  Markus Leideck
  Recenzija, Prikaz

 • Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Posebna izdanja, sv. 19,Glagoljski rukopisi, sv. 8, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2010., 431 str. (str.419-421)
 • PDF
  Robert Kurelić
  Recenzija, Prikaz

 • Alka Starac (ur.), Dragonera – dva bisera, Monografije i katalozi 19,Pula: Arheološki muzej Istre, 2010., 324 str. (str.422-424)
 • PDF
  Katarina Gerometta
  Recenzija, Prikaz

 • Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč:Porečka i Pulska biskupija, 2010., 624 str. (str.425-426)
 • PDF
  Markus Leideck
  Recenzija, Prikaz

 • Darko Dukovski, Povijest Pule: deterministički kaos i jahači apokalipse, Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2011., 493 str. (str.427-429)
 • PDF
  Željko Cetina
  Recenzija, Prikaz

 • Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraju srednjem i novom vijeku, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 258 str. (str.430-432)
 • PDF
  Mihovil Dabo
  Recenzija, Prikaz

 • Marino Manin, Istra na raskrižju: O povijesti migracija pučanstva Istre,Zagreb: Profil multimedija – Institut za migracije i narodnosti, 2010., 170 str. (str.433-434)
 • PDF
  Marko Jelenić
  Recenzija, Prikaz

 • Ante Škrobonja (ur.), Epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju -Le malattie epidemiche in Istria tra ’800 e ’900 – Zarazne bolesti u Istritijekom 19. i 20. stoljeća, ser. Histria Colloquium II, Kopar:Humanističko društvo Histria, 2010., 191 str. (str.435-438)
 • PDF
  Luka Tidić
  Recenzija, Prikaz

 • Herman Buršić, Od ropstva do slobode: Istra 1918. – 1945. – mali zapisio velikom putu, Pula: C.A.S.H. – Histria Croatica, 2011., 743 str. (str.439-442)
 • PDF
  Milan Radošević
  Recenzija, Prikaz

 • Narodi ostaju, režimi se mijenjaju: zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića (1890. – 1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11. – 13. listopada 1990., ur. Ilija Jakovljević, Pazin:Josip Turčinović d. o. o. – Porečka i Pulska biskupija, 2010., 256 str. (str.443-445)
 • PDF
  Mihovil Dabo
  Recenzija, Prikaz

 • Periodika arhivskog društva Slovenije godine 2010., Arhivi i Viri (str.446-448)
 • PDF
  Mirjana Kontestabile Rovis
  Recenzija, Prikaz

 • U spomen Mons. Ivan Grah (str.449-451)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  In memoriam, Nekrolog