Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 17
Godina izdanja: 2010
Glavni urednik: Ivan Jurković
  • Sumarni inventar fonda Bilježnici Vodnjana (1616/1825.1857/1945) (str.15-63)

PDF
Maja Cerić
Stručni rad

  • Sumarni inventar fonda Narodni odbor općine Rovinj 1955.-1963. (str.65-120)

PDF
Hendi Hrelja
Stručni rad

  • O unutarnjoj koheziji goričkog teritorija u XII. i XIII. stoljeću (str.123-132)

PDF
Reinhard Haertel
Izvorni znanstveni članak

  • Uporaba hrvatskog (staroslavenskog) jezika o glagoljice u župana današnje Porečke i Pulske biskupije na temelju zapisnika biskupskih vizitacija Porečke biskupije (1600.-1800.) i sačuvanih liturgijskih knjiga (str.133-156)

PDF
Jakov Jelinčić
Pregledni rad

  • Ekohistorijski prostor istarskog pograničja kao okvir razvoja endemičnih bolesti (str.155-177)

PDF
Dubravka Mlinarić
Pregledni rad

  • Pulski dnevnik L’azione (corriere istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.-1940.) (str.179-198)

PDF
Milan Radošević
Izvorni znanstveni članak

  • Arhiv Porečke i Pulske biskupije – Poreč; Ususret arhivu (str.199-208)

PDF
Branka Poropat
Stručni rad

  • Izvješće sa seminara: Zaštita dokumentacije vjerskih zajednica, Zagreb; Hrvatski državni arhiv, 19.-20. travnja 2010. (str.211-214)

PDF
Branka Poropat
Sažetak sa skupa

  • Slovensko-hrvatska arhivska konferencija u okviru projekta HERITAGE LIVE o poslijediplomskom studiju arhivistike, Otočac, 9.-10. rujna 2010. (str.216-220)

PDF
Patricija Žužić
Recenzija, Prikaz

  • ICARUS sustret I i II,Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 28.-30. lipnja 2010. (str.221-222)

PDF
Markus Leideck
Recenzija, Prikaz

  • Nella Lonza – Jakov Jelinčić, Vodnjanski statut – Statuti di Dignano MCDXCII, i: Neven Budak (gl. ur), Kolana od statuti / Collana degli statuti, knj. 2, Vodnjan – Pazin – Zagreb; Grad Vodnjan – Državni arhiv u Pazinu – Humaniora d.o.o. – Leykam (str.223-228)

PDF
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz

  • Nevio Šetić, Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1981.-1914., Zagreb; Hrvatski književno-pedagoški zbor – Profil International, 2010., 266 str. (str.229-232)

PDF
Maja Cerić
Recenzija, Prikaz

  • Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2008.), 210 str. (str.233-235)

PDF
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz

  • Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2009) 222 str. (str.236-239)

PDF
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz

  • Akademik Lujo Margetić, professor emeritus (18. X. 1920. – 17. V. 2010) (str.240-244)

PDF
Robert Kurelić
In memoriam, Nekrolog