Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 14-16
Godina izdanja: 2009
Glavni urednik: Ivan Jurković
  • Sumarno-analitički inventar fonda Bilježnički arhiv u Puli (1645-1954) (str.17-104)

PDF
Iva Grdinić
Stručni rad

  • Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vicenti) 1687/1815 [1816/1817.1834-1838] sumarno-analitički inventar (str.105-183)

PDF
Danijela Doblanović
Stručni rad

  • Teritorijalno-administrativni ustroj na području današnje Istarske županije za razdoblje od 1945. do 1990. godine : Prilog za izradu shematizma uprave (str.185-249)

PDF
Patricija Žužić
Stručni rad

  • Sumrno-analitički inventar fonda Radio televizija Zagreb. Radio stanica Pula (1964/1985) (str.251-344)

PDF
Iva Grdinić
Stručni rad

  • Fragment notiranog antifonarija kao Copertina Bujskog statuta iz 15. stoljeća (str.347-352)

PDF
Nikola Lovrinić
Stručni rad

  • Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine (str.353-373)

PDF
Robert Kurelić
Izvorni znanstveni članak

Filip Fratrić iz istarskog sela Frata – vojnik u Zadru početkom XVIII. stoljeća (prilog proučavanju komunikacija duž istočnojadranske obale) (str.375-383)

PDF
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak

 

 • Osvrt na obilježavanje 50. obljetnice djelovanja Državnog arhiva u Pazinu (str.387-389)

 

PDF
Jasna Mrkonjić
Ostalo

 

 • Arhivska periodika za godinu 2008. u Sloveniji (str.390-395)

 

PDF
Mirjana Kontestabile Rovis
Recenzija, Prikaz

 

 • Marina Vicelja Matijašić, Istra i Bizant. Neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Rijeka: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, 2007., 288 str. (str.396-401)

 

PDF
Maurizio Levak
Recenzija, Prikaz

 

 • Ivan Milotić, Grdoselo – povodom 60. obljetnice pronalaska i 50. obljetnice objave Grdoselskog ulomka, Muzej Grada Pazina, Pazin 2009., 268 str. (str.402-404)

 

PDF
Elvis Orbanić
Recenzija, Prikaz

 

 • Libri žminjski: libar prvi, gl. ur. Slavko Krajcar, Žminj: Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2008., 222 str. (str.405-408)

 

PDF
Marina Zgrablić
Recenzija, Prikaz

 

 • Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: »Ja slovo znajući govorim…«, Zagreb: Erasmus naklada, 2008., 160 str. (str.409-412)

 

PDF
Maja Cerić
Recenzija, Prikaz

 

 • Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni arhiv u Pazinu, 2007., 358 str. (str.413-417)

 

PDF
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz

 

 • Biskup Juraj Dobrila zastupnik naroda Istre: u Istarskom saboru (1861.-1868.) i Bečkom parlamentu (1861.-1865.), prir. Ivan Jelovac – Mladen Juvenal Milohanić, Biblioteka: Istarska baština broj 7, Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o., 2008., 270 str. (str.418-422)

 

PDF
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz

 

 • Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave: O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Biblioteka: Povjesnica, Zagreb: Dom i svijet – Družba Braća hrvatskog zmaja – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2008., 296 str. (str.423-426)

 

PDF
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz

 

 • Stipan Trogrlić, Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945. -1954., Pazin: »Josip Turčinović« d.o.o. – Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu, Područni centar Pula, 2008., 431 str. (str.427-430)

 

PDF
Ante Teklić
Recenzija, Prikaz

 

 • Arhivski vjesnik, Hrvatski državni arhiv, god. 51 (2008.), 606 str. (str.431-443)

 

PDF
Snježana Brbić
Recenzija, Prikaz

 

 • Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, let. 32, št. 1 (2009.), 173 str. (str.444-446)

 

PDF
Hendi Hrelja
Recenzija, Prikaz

 

 • Pazinski memorijal, knj. 26 – 27, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin (2009.), 490 str. (str.447-451)

 

PDF
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz

 

 • Međunarodni znanstveni skup 4. istarski povijesni biennale, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 21. – 23. svibanj 2009. (str.452-455)

 

PDF
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz

 

 • Ruke Istri, srce Bogu – 150 godina od ustoličenja biskupa Jurja Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske crkve, Znanstveni skup, Poreč: Porečka i Pulska biskupija – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Pula, 27. rujna 2008. (str.456-460)

 

PDF
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz

 

 • Izložba: Ë?Kranjske zemaljske povlastice 1338.-1736.Ë? (Krenjski deželni privilegiji 1338.-1736.), Pazin: Državni arhiv u pazinu – Arhiv Republike Slovienije, 18. veljače – 17. travnja 2009. (str.461-462)

 

PDF
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz