Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 11-13
Godina izdanja: 2008
Glavni urednik: Ivan Jurković
  • Uvod (str.11-28)

PDF
Dražen Vlahov, Jakov Jelinčić, Danijela Doblanović
Uvodnik

  • Popis matičnih knjiga (str.29-236)

PDF
Jakov Jelinčić, Branka Poropat, Danijela Doblanović
Ostalo

  • Popis parica (str.237-268)

PDF
Jakov Jelinčić, Branka Poropat, Danijela Doblanović
Ostalo

  • Abecedni popis župa i naselja Porečke i Pulske Biskupije (str.269-356)

PDF
Jakov Jelinčić
Ostalo

  • Nova norma u sustavu arhivističkih opisa: ISDF – Međunarodna norma za opis funkcija (International Standard for Describing Functions) (str.359-367)

PDF
Iva Grdinić
Vijest

  • Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana, Kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave, Zagreb: Leykam International, 2007, 143 str. + 9 slikovnih priloga + 6 povijesnih zemljovida (str.368-375)

PDF
Marija Mogorović Crljenko
Recenzija, Prikaz

  • Juraj Batelja, Baština svetog Augustina u Istri, Zagreb: Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, 2007, 224 str. (str.376-381)

PDF
Aleksandar Žigant
Recenzija, Prikaz

  • Dražen Vlahov, Glagoljski rukopis iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2006, 643 str. (str.382-384)

PDF
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz

  • Dražen Vlahov, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672); glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine, Pazin, Državni arhiv u Pazinu, 2008, 410 str. (str.385-386)

PDF
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz

  • Sacredotes, iudices notarii…: Posrednici među društvenim skupinama, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni bienale, Poreč: državni arhiv u pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti – Pučko otvoreno učilište Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, 2007, 242 str (str.387-392)

PDF
Maurizio Levak
Recenzija, Prikaz

  • Giacomo Scotti, Krik iz fojbe, Rijeka; Adamić, 2008, 295 str. (str.393-395)

PDF
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz

  • Miroslav Bertoša, Kruh, mašta et mast, Zagreb: Durieux, 2007, 395 str. (str.396-399)

PDF
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz

  • Darko Dukovski, Istra i Rijeka u Hrvatskom proljeću, Zagreb, Alineja, 2007, 382 str. (str.400-402)

PDF
Gordan Grzunov
Recenzija, Prikaz

  • Quaderni, Centro di Ricerche Storiche – Rovigno, vol. XVII (2006), 391 str. (str.403-406)

PDF
Biserka Budicin
Recenzija, Prikaz

  • Atti, Centro di Ricerche Storiche – Rovigno, vol. XXXVII (2007), 603 str. (str.407-412)

PDF
Biserka Budicin
Recenzija, Prikaz

  • Atlanti, vol. 17, n. 1-2 (2007), 301 str. (str.413-421)

PDF
Snježana Brbić
Recenzija, Prikaz