Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 1
Godina izdanja: 1991
Glavni urednik: Dražen Vlahov
 • Riječ urednika (str.13-14)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Pregledni rad

 • Pravosudne strukture u hrvatskim zemljama od 1918. do 1945. godine (str.17-30)
 • PDF
  Hodimir Sirotković
  Pregledni rad

 • Historijat i značaj odluka Okružnog NOO-a za Istru od 13. rujna 1943. (str.31-40)
 • PDF
  Ljubo Drndić
  Izlaganje sa skupa

 • Razvoj narodne vlasti na riječkom području od 1941. do 1945. godine (str.41-53)
 • PDF
  Antun Giron
  Pregledni rad

 • Međunarodna dimenzija priključenja Istre i Slovenskog primorja novoj Jugoslaviji (str.53-64)
 • PDF
  Slobodan Nešković
  Pregledni rad

 • Načelo etničke granice i etnička ravnoteža u razgraničenju Jugoslavije s Italijom (1945-1977. g) (str.65-74)
 • PDF
  Nada Jaman
  Izvorni znanstveni članak

 • Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu povijest Poreštine u XVII. stoljeću (str.75-84)
 • PDF
  Miroslav Bertoša
  Izlaganje sa skupa

 • Poslovne knjige istarskih bratovština – značajni izvori za proučavanje društvene i gospodarske povijesti (jedan primjer iz Tara na Poreštini) (str.85-99)
 • PDF
  Vjekoslav Štoković
  Izvorni znanstveni članak

 • Hagiotopografija kao izvor za povijest Poreštine (str.99-107)
 • PDF
  Anđelko Badurina
  Izvorni znanstveni članak

 • Crkve i posjedi muranske opatije Sv. Ciprijana na otoku Krku (str.111-146)
 • PDF
  Josip Kolanović
  Stručni rad

 • Ë?Stručno mišljenjeË? Josipa Jelačića o uredovnom jeziku riječkih sudova upućeno austrijskom ministru pravde (1852) (str.147-181)
 • PDF
  Ivan Pederin
  Stručni rad

 • Pisma dr. Ante Mandića Oblasnom NOO-u za Istru (1944) (str.181-199)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Stručni rad

 • Ratni dnevnik Marijana Grbca, člana Okružnog komiteta SKOJ-a za okrug Buzet (str.199-225)
 • PDF
  Božo Jakovljević
  Stručni rad

 • Arhivska građa Rovinjskog kaptola (str.229-242)
 • PDF
  Ivan Grah
  Stručni rad

 • Razvoj arhivske službe na području Istre, Rijeke i Zadra (Ë?Sjedinjene općineË?) (str.245-258)
 • PDF
  Petar Strčić
  Pregledni rad

 • Priprema arhivske građe za mikrofilmiranje – preduvjet ispravnog mikrofilmiranja (str.259-267)
 • PDF
  Martin Modrušan
  Stručni rad

 • Cilj i značaj razgraničenja arhivske građe (str.269-275)
 • PDF
  Bogdan Lekić
  Izlaganje sa skupa

 • IZVJEŠTAJ o posjetu laboratorijima za restauraciju i konzervaciju Državnog arhiva Mađarske (Magyar Orszà¡gos Levà©ltà¡r) i Nacionalne biblioteke »Szà©chà©nyi« (Orszà¡gos Szà©chà©nyi Könyvtar) u Budimpešti, te laboratoriju za restauraciju Centralnogdržavnog arhiva Slovačke Socijalističke Republike u Bratislavi (str.279-283)
 • PDF
  Tatjana Mušnjak
  Vijest

 • IZVJEŠTAJ o posjetu odjelu za reprografiju Mađarskog državnog arhiva, fotolaboratoriju biblioteke Szecheny u Budimpešti i fotolaboratoriju Državnog centralnog arhiva u Bratislavi (str.284-288)
 • PDF
  Martin Modrušan
  Vijest

 • IZVJEŠTAJ o radu Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske za razdoblje od listopada 1987. do listopada 1989. godine (str.289-301)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Vijest

 • Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Là¤ndern Kà¤rnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918. Ein historisch-bibliographischer Führer = Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik (str.302-304)
 • PDF
  Josip Kolanović
  Recenzija, Prikaz

 • Guida degli archivi diocesani d’Italia, vol. I, Citta del Vaticano 1989-1990, str. 300 (str.304-305)
 • PDF
  Ivan Grah
  Recenzija, Prikaz

 • Povijst institucija Vojne krajine. Povijest institucija u Hrvatskoj 1848-1918.(Godišnje savjetovanje SDARH prigodom 30. godišnjice Historijskog arhiva u Karlovcu) (str.306-307)
 • PDF
  Ivo Ficović
  Vijest

 • Godišnja skupština Društva arhivskih radnika Pazin-Rijeka 1990. G. I savjetovanje Ë?Izvori za povijest otoka KrkaË? (str.307-310)
 • PDF
  Mladenka Hammer
  Vijest