VIA je pokrenut 1991. godine kao samostalna publikacija Državnog arhiva u Pazinu (DAPA). Valja spomenuti kako je do tog vremena izlazio zajednički časopis arhivskih institucija u Rijeci i Pazinu pod nazivom Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. Nakon razdvajanja izdavačke djelatnosti, od 1991. do 2011. godine izašlo je 18 brojeva u 9 zasebnih svezaka:

Nakon ishođenja dozvole od DAPA-e, Istarsko povijesno društvo je s pazinskim arhivom potpisalo ugovor o digitalizaciji i, kao krajnjem cilju, objavi VIA u na mrežnim stranicama DAPA-e te mrežnim stranicama Društva, što će biti ostvareno do kraja travnja ove godine.

 Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak
Svezak 1 (1991.) Svezak 2-3 (1992.-1993.) Svezak 4-5 (1994.-1995.) Svezak 6-7 (1996.-1997.)
Svezak 8-10 (2001.-2003.) Svezak 11-13 (2004.-2006.) Svezak 14-16 (2007.-2009.) Svezak 17 (2010.)
Svezak 18 (2011.) Svezak 19 (2012.)