X01067--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 13
Godina izdanja: 1968.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Gradivo o ekonomskoj politici i trgovačkom prometu na sjevernom Jadranu (Senj-Rijeka-Istra-Trst) u 18. stoljeću (str.5-75)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Popisi i oprema udavača (dotali) iz 18. i početka 19. st. (Građa za povijest Kastavske nošnje) (str.77-118)
  PDF
  Radmila Matejčić
 • Pisma Carla de Franceschija Šimi Ljubiću (str.119-136)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Prilog historiji trgovine između ugarsko-hrvatskog zaleđa i sjevernog Jadrana u drugoj polovini 18. st. (Protokol komercijalnog direktorija u Beču od 29.XI.1759. o uređenju prometa na magistrali Sisak-Karlovac-Rijeka) (str.137-148)
  PDF
  Igor Karaman
 • Nova građa za historiju 1918. godine u Istri i Rijeci (str.149-179)
  PDF
  Bernard Stulli
 • Građa o radu istarskih predstavnika u Jugoslavenskom odboru (II dio) (str.181-269)
  PDF
  Dragovan Šepić