X01066--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 11-12
Godina izdanja: 1968.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Katastik gorivog drva u istarskim šumama pod Venecijom sastavljen od Fabija da Canal, godine 1566. (str.5-88)
  PDF
  Danilo Klen
 • Građa o gospodarskim prilikama kotara Buje, Pula i Vodnjan god. 1816. (str.89-119)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Zapisnici sjednica “Hrvatsko-slovenskog kluba” zastupnika u Istarskom saboru (1884-1901) (str.121-199)
  PDF
  Vjekoslav Bratulić
 • Pisma Dinka Vitezića Vatroslavu Jagiću (1891-1893) (str.201-220)
  PDF
  Petar Strčić
 • Građa o radu istarskih predstavnika u jugoslavenskom odboru (str.221-298)
  PDF
  Dragovan Šepić
 • Regesti i obavještenja o značajnijoj arhivskoj građi za povijest Rijeke u fondu bivše riječke prefekture (1924-1945) (str.299-363)
  PDF
  Antun Herljević
 • Inventar arhivske građe općine Kastav (1847-1937) (str.365-388)
  PDF
  Duško Zorec
 • Glas Istre III nastavak (str.389-527)
  PDF
  Vinko Antić