X01084--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 30
Godina izdanja: 1988.
Glavni urednik: Dražen Vlahov
 • Zbirka povijesne “memorije” i mediator znanja o prošlosti (VDAR/VHAR/VHARP) (Uz 35. obljetnicu uspješne nakladničke djelatnosti) (str.9-17)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Ime otoka Lošinja (str.21-46)
  PDF
  Nikola Crnković
 • Prilog poznavanju trgovačkih i drugih veza Dubrovačke republike s Rijekom u 18. st. (str.47-59)
  PDF
  Vinko Ivančević
 • Najstariji glagoljicom pisani vinodolski urbar (1544) (str.63-78)
  PDF
  Lujo Margetić
 • Prve sačuvane relacije istarskih biskupa svetoj stolici (str.79-89)
  PDF
  Ivan Grah
 • Rezolucija prve okružne konferencije KPJ za Gorski kotar (str.91-98)
  PDF
  Mihael Sobolevski
 • Izvještaji Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Kastav 1944. godine (str.99-254)
  PDF
  Antun Giron
 • Regesti druge knjige zapisnika sjednice Vijeća labinske komune (1648-1656) i zapisnika sjednica labinskog kolegija za žito (1639-1656) (Libro Consigli) (str.257-297)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Središnji ured za Nove pokrajine (str.299-309)
  PDF
  Josip Kolanović
 • Unesco-mas i restitucija arhivske građe (kronološka skica) (str.313-325)
  PDF
  Franjo Biljan
 • Čuvanje, zaštita i mogućnosti restauriranja fotografija (str.327-344)
  PDF
  Tatjana Mušnjak
 • Österreich zur See (str.345-347)
  PDF
  Josip Kolanović