X01082--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 28
Godina izdanja: 1986.
Glavni urednik: Jadranka Kaloper-Bakarač
 • Prilog poznavanju primorsko-goranskih veza u 16. i 17. stoljeću (str.9-13)
  PDF
  Irvin Lukežić
 • Dokumenti o urbarijalnom uređenju u općini Delnice 1774/1786 (str.15-60)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Tri izvještaja o djelovanju okružnog komiteta KPH za Gorski kotar nakon njegova osnutka (str.61-85)
  PDF
  Ivo Kovačić
 • Djelatnost Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Čabar prema dokumentima plenarne sjednice održane 25. studenog 1944. godine (str.87-125)
  PDF
  Antun Giron
 • Zapisnici sjednica izvršnog odbora i plenuma Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Fužine (studeni-prosinac 1944. godine) (str.127-144)
  PDF
  Ive Zurak
 • Pobjeda reformnog Rima na Jadranu za pape Grgura VII (1073-1085. god.) (str.147-202)
  PDF
  Nada Klaić
 • Stodvadeset godina Kandlerovog diplomatičkog zbornika Istre (str.203-219)
  PDF
  Danilo Klen
 • Izložbe Historijskog arhiva Rijeka kao oblik kulturno-prosvjetne djelatnosti (str.223-232)
  PDF
  Mladenka Merdžanić
 • Popis publikacija koje je Historijski arhiv u Pazinu primio razmjenom, poklonom ili pretplatom u 1985. godini (str.235-243)
  PDF
  Mladenka Hammer
 • Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio razmjenom ili pretplatom u 1985. godini (str.245-251)
  PDF
  Mladenka Merdžanić