X01081--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 27
Godina izdanja: 1986.
Glavni urednik: Dražen Vlahov
 • Poreština sredinom 19. stoljeća (str.7-34)
  PDF
  Bernard Stulli
 • Struktura stanovništva i njegova zdrastvena zaštita potkraj XVIII. i početkom XIX. stoljeća u bivšoj mletačkoj Istri (str.35-50)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Talijanski izvori o događajima na obalnom području Liburnije u prvoj polovini rujna 1943. godine (str.53-60)
  PDF
  Antun Giron
 • Zapisnici okružnog NOO-a za Poreč (1944-1945) (str.61-105)
  PDF
  Dražen Vlahov
 • Dokument o stanju i mjerama za uređenje Istre 1804. godine (str.107-121)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Četiri isprave o rapskom pašnjačkom agraru (str.123-136)
  PDF
  Nikola Crnković
 • Dokument o utvrđivanju prava ribolova i svjedočanstva o lovu između Kastavske gospoštije i Pazinske grofovije (str.137-145)
  PDF
  Darinko Munić
 • Knjiga privilegija Labinske komune (regesta svih dokumenata od 1325. do 1719.) (str.149-204)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Naučna komponenta u arhivskom radu (str.207-209)
  PDF
  Miloš Milošević
 • Korišćenje arhivske građe za potrebe fizičkih i pravnih lica u dokazne svrhe (str.211-220)
  PDF
  Jovan Popović
 • Razgraničavanje i objedinjavanje fondova u arhivima SR Hrvatske (str.221-224)
  PDF
  Đuro Zatezalo
 • Izvori za povijest radničkog, socijalističkog i komunističkog pokreta u Istri u Historijskom arhivu u Pazinu (str.225-234)
  PDF
  Dražen Vlahov, Jakov Jelinčić, Antun Brajković
 • Upute o mikrosnimanju arhivske građe i standardi (str.235-248)
  PDF
  Martin Modrušan
 • Selekcija i mikrofilmiranje tehničke dokumentacije u RZ konstrukcija SOUR-a BI “Uljanik” (str.249-284)
  PDF
  Ecio Gobo
 • Tri istarska povijesno-pravna spomenika (str.287-289)
  PDF
  Darinko Munić
 • Neposredna svjedočanstva istarske povijesti s početka XVII. stoljeća (str.290-292)
  PDF
  Darinko Munić
 • Tragom glagoljskih epigrafskih spomenika (str.293-295)
  PDF
  Darinko Munić
 • Znanstveni skup “Poreč i Poreština” (str.299-300)
  PDF
  Antun Brnjković
 • Znanstveni skup “Prilozi za povijest Rijeke i opatijskog područja” (str.301-302)
  PDF
  Jadranka Kaloper-Bakrač
 • Godišnja skupština Društva arhivskih radnika Zajednice općina Rijeka (str.303-304)
  PDF
  Jadranka Kaloper-Bakrač
 • Popis publikacija koje je Historijski arhiv u Pazinu primio razmjenom ili pretplatom u 1984. godini (str.305-312)
  PDF
  Mladenka Hammer
 • Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio razmjenom ili pretplatom u 1984. godini (str.313-319)
  PDF
  Mladenka Marđžanić
 • In memoriam Dr Bernard Stulli (1915-1985) (str.321-323)
  PDF
  Jakov Jelinčić