X01079--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 25
Godina izdanja: 1982.
Glavni urednik: Antun Giron
 • Fond rapskih knezova i bilježnika (str.9-43)
  PDF
  Ivan Pederin
 • Jedan opis Momjana i njegova kaštela (str.45-57)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Građa o stanovništvu otoka Krka 1797/98. godine (str.59-70)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Rukovet građe o poljoprivredi kvarnerskih otoka na raskršću 18. i 19. stoljeća (str.71-83)
  PDF
  Šime Peričić
 • Građa o štrajku solarskih radnika u Pagu 1937. godine (str.85-114)
  PDF
  Mihael Sobolevski
 • Zapisnik prve sjednice plenuma Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Krk (str.115-128)
  PDF
  Antun Giron
 • Dokumenti za povijest partizanskog školstva u Istri (II) dio (str.129-280)
  PDF
  Dražen Vlahov
 • Colta gallina-Bir galijska (str.283-301)
  PDF
  Nikola Crnković
 • Socijalni sukob ili farsa? Jedan događaj u Cresu godine 1718. (str.303-313)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Oko pripadnosti kvarnerskih otoka 1848/49. i 1861. god. (str.315-401)
  PDF
  Bernard Stulli
 • Građa u Dubrovačkom arhivu za povijest sjevernog hrvatskog primorja i Istre (str.405-433)
  PDF
  Vinko Foretić
 • Arhivska građa fonda “Isusovački samostani-Rijeka” u Arhivu Hrvatske u Zagrebu (str.435-442)
  PDF
  Darinko Munić
 • Savjetovanje “Izvori za povijest otoka Cresa i Lošinja” Mali Lošinj, 21-23. travnja 1982. (str.445-447)
  PDF
  Zvonimir Juričić
 • Godišnja skupština Društva arhivskih radnika Zajednice općina Rijeka Pazin (str.449-450)
  PDF
  Rita Križanac
 • Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio razmjenom ili pretplatom u 1982. godini (str.451-458)
  PDF
  Mladenka Merdžanić
 • Popis publikacija koje je Historijski arhiv u Pazinu primio razmjenom ili pretplatom u 1982. godini (str.459-463)
  PDF
  Mladenka Hammer