X01076--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 22
Godina izdanja: 1978.
Glavni urednik: Dražen Vlahov
 • Zapisnik konferencije pročelnika upravnih odjela kotarskih NOO-a u okrugu Hrvatsko primorje početkom prosinca 1944. godine (str.9-19)
  PDF
  Antun Giron
 • Zapisnici skupština radničkog saveza za Rijeku i njeno područje 1901. i 1902. godine (I dio) (str.21-36)
  PDF
  Ines Krota, Ive Zurak
 • Korespodencija Giovanni Kobler-Carlo de Franceschi (II dio) (str.37-57)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Talijanska vojna obavještajna služba u bivšoj Julijskoj krajini 1919. godine (II dio) (str.59-118)
  PDF
  Danilo Klen
 • Ugovori Petra Zrinjskog s Grobničanima i Bakranima od 1642. godine i njihova dopuna iz 1686. godine (str.119-161)
  PDF
  Lujo Margetić
 • Popis arhivske građe arhiva Biskupije u Senju i arhiva Stolnog kaptola u Senju (III dio) (str.165-201)
  PDF
  Vladimir Kraljić
 • Osvrt na rad prve godišnje skupštine Društva arhivskih radnika zajednice općina Rijeka (str.205-206)
  PDF
  Nadia Bontempo
 • Savjetovanje “Arhivska građa o Istri, Rijeci, Hrvatskom primorju, otocima i Gorskom kotaru”; Opatija, 6-8. XII 1978. (str.207-208)
  PDF
  Ljubomir Petrović
 • Savjetovanje “Izvori za povijest Bujštine” Umag, 4. svibnja 1979. (str.209-210)
  PDF
  Josip Leuštek
 • Samoupravni sporazum o izdavanju Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu te posebnih izdanja Vjesnika (str.213-225)
  PDF
 • Popis časopisa i knjiga koje je primio u 1978. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije; Historijski arhiv Rijeka i Historijski arhiv Pazin (str.227-234)
  PDF