X01075--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 21
Godina izdanja: 1977.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Dva zapisnika osnivačkih sastanaka okružnog NOO-a za Rijeku sredinom 1944. godine (str.7-26)
  PDF
  Antun Giron
 • Izvještaj Milutina Baltića o Istri 1944. godine (str.27-39)
  PDF
  Petar Strčić
 • Izvještaji Jakova Blaževića, delegata ZAVNOH-a i CK KPH, iz Hrvatskog primorja i Istre u jesen 1943. godine (str.41-68)
  PDF
  Dražen Vlahov
 • Zapisnik na Rječini 11. aprila 1941. (str.69-74)
  PDF
  Mladen Plovanić
 • Prilog građi o radu mjesnog međustrukovnog odbora URSSJ u Sušaku 1930-1938. godine (str.75-124)
  PDF
  Ljubomir Petrović, Mihael Sobolevski
 • Talijanska vojna obavještajna služba u bivšoj Julijskoj krajini 1919. godine (str.125-180)
  PDF
  Danilo Klen
 • Korespondencija Giovanni Kobler-Carlo de Franceschi (str.181-196)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Hreljinski urbar iz 1700. godine (str.197-242)
  PDF
  Lujo Margetić
 • Dva katastika zapadnoistarskih šuma iz godine 1698. (str.243-262)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Pazinska isprava od 22. novembra 1409. godine (str.263-278)
  PDF
  Danilo Klen
 • Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli (V dio) (str.281-309)
  PDF
  Miho Debeljuh
 • Popis arhivske građe arhiva biskupije u Senju i arhiva Stolnog kaptola u Senju (nastavak) (str.311-350)
  PDF
  Vladimir Kraljić
 • Nekoliko vijesti o pićanskoj buni 1653. godine u izvještajima pićanskih biskupa “AD Limina” (str.351-354)
  PDF
  Ivan Grah
 • Osvrt na rad osnivačke skupštine i statut Društva arhivskih radnika Zajednice općina Rijeka (str.357-366)
  PDF
  Josip Leuštek
 • Osnivanje Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske Karlovac, 31. svibnja 1977. godine (str.367-372)
  PDF
  Ljubomir Petrović
 • Popis časopisa i knjiga koje je primio u 1977. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije I Historijski arhiv Pazin; II Historijski arhiv Rijeka (str.373-378)
  PDF