X01074--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 20
Godina izdanja: 1976.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Uz dvadeseti svezak “Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu” (str.7-9)
  PDF
  Bernard Stulli
 • Prilog građi za Ogulinski proces Josipu Brozu i grupi primorskih komunista i simpatizera KPJ (str.11-28)
  PDF
  Ljubomir Petrović, Mihael Sobolevski
 • Tri izvještaja iz Istre (jesen 1943) (str.29-57)
  PDF
  Dražen Vlahov
 • Relacija štaba IV armije generalštabu Jugoslavenske armije o oslobođenju otoka Krka 1945. godine (str.59-69)
  PDF
  Petar Strčić
 • Jedan neuspjeli pokušaj riječanina Vincenza DʼAndré (str.71-75)
  PDF
  Šime Peričić
 • Statut grada Karlobaga od godine 1757. (str.77-105)
  PDF
  Zlatko Herkov
 • Pučanstvo Labina u Vlačićevo doba (s prilozima labinskoj onomastici XVI i XVII stoljeća) (str.107-149)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Riječki urbar (1390-1405) (str.151-163)
  PDF
  Danilo Klen
 • Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli (IV dio) (str.167-230)
  PDF
  Miho Debeljuh
 • Popis arhivske građe arhiva Biskupije u Senju i arhiva Stolnog kaptola u Senju (str.231-299)
  PDF
  Vladimir Kraljić
 • Pregled izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu i radova objavljenih u prvih dvadeset svezaka Vjesnika od 1953. do 1976. godine (str.303-315)
  PDF
  Mladenka Merdžanić
 • Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio u 1975. i 1976. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije (str.319-322)
  PDF