X01071--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 17
Godina izdanja: 1972.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Prodaja Rašpora Veneciji (1402. g.) (str.7-29)
  PDF
  Danilo Klen
 • Srednjovjekovni pečatnjaci grada Bakra (str.31-36)
  PDF
  Branko Fučić
 • Istarski fragment itinerara mletačkih sindika iz 1554 godine (str.37-44)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Carinski cjenik grada Senja od godine 1577. (str.45-78)
  PDF
  Zlatko Herkov
 • Nekaj virov za pomorske zveze Reke in drugih naših pristanišć s Senigalijo (1802-1811) (str.79-92)
  PDF
  Ferdo Gestrin
 • Prilog građi o trgovini Dalmacije i Rijeke od 1811-1813. god. (str.93-126)
  PDF
  Šime Peričić
 • Glagoljski dokumenat XIX stoljeća iz južne Istre (str.127-131)
  PDF
  Ante Jukopila
 • Administrativna podjela otoka Krka neposredno poslije NOR-a (str.133-153)
  PDF
  Petar Strčić
 • Neoporučno nasljedno pravo u srednjovjekovnoj Istri (str.157-176)
  PDF
  Lujo Margetić
 • Nešto o mjestu i tretmanu vinosti u riječkom krivičnom pravu XVI stoljeća (str.177-185)
  PDF
  Đorđe Milović
 • Vinodolsko društvo u početku XVII stoljeća (str.187-253)
  PDF
  Nada Klaić
 • Arhivska građa društveno-političkih organizacija u regionalnim arhivima SR Hrvatske (str.255-283)
  PDF
  Ljubomir Petrović
 • Popis arhiva Stolnog kaptola u Krku (str.287-296)
  PDF
  Ivan Žic-Rokov, Mihovil Bolonić
 • Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli (str.297-371)
  PDF
  Miho Debeljuh
 • Urbarijalni odnosi na vinodolskim posjedima Frankopana i Zrinskih (str.375-382)
  PDF
  Danilo Klen
 • Predavanja, izvještaji i odjeci sa znanstvenog skupa crkvenih arhivista u Rijeci sv. XVI str. 371 (str.383)
  PDF
  Makso Peloza
 • Pozdravni govor predstavnika papinske komisije za crkvene arhive (str.385-387)
  PDF
  Simeon Duca
 • Osnovna načela, položaj i zadaci crkvene arhivske službe (str.389-393)
  PDF
  Josip Manjgotić
 • Pravni položaj crkvenih arhiva po našim arhivskim propisima (str.395-398)
  PDF
  Zora Brečević
 • Dijecezanski arhivi Riječke nadbiskupije (str.399-401)
  PDF
  Makso Peloza
 • Sumarni izvještaj o stanju biskupskog arhiva Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije u Senju (str.403-405)
  PDF
  Vlado Kraljić
 • Inventar arhiva Krčke biskupije (kratki pregled) (str.407-409)
  PDF
  Ivan Žic, Mihovil Bolonić
 • Sadašnje stanje crkvenih arhiva u Istri (str.411-412)
  PDF
  Ivan Grah
 • Arhivi nekadanjih benediktinskih samostana i sadanjih benediktinski samostana u Riječkoj metropoliji (str.413)
  PDF
  Ivan Ostojić
 • Podaci o arhivskoj građi pavlinskih samostana na području Riječke metropolije (str.415-416)
  PDF
  Metod Hrg
 • Dominikanci na području današnje Riječke metropolije s posebnim osvrtom na arhive i biblioteke njihovih samostana (str.417-424)
  PDF
  Stjepan Krasić
 • Arhivska zbirka Franjevačkog samostana na Trsatu (str.425-426)
  PDF
  Emanuel Hoško
 • Popis građe arhiva Franjevačkog samostana-Košljun (str.427)
  PDF
  Andrija Bonifačić
 • Družba Isusova u riječkoj metropoliji (str.429-434)
  PDF
  Predrag Belić, L. Saggin, M. Peloza
 • Arhiv družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog Riječke provincije Majke Dobroga Savjeta u Rijeci (str.435-437)
  PDF
  M. G. Subotičanec
 • Sintetički pogled na arhive Riječke metropolije (str.439-445)
  PDF
  Makso Peloza
 • Crkveni arhivi i povijest našeg pomorstva (str.449-452)
  PDF
  Radojica F. Barbalić
 • Zaključne misli o stanju i uređenju naših crkvenih arhiva (str.453-454)
  PDF
  Bazilije Pandžić
 • Odjeci u štampi I sastanak crkvenih arhivista u Rijeci dne 2. lipnja 1971. (str.455-468)
  PDF
  Makso Peloza
 • Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio 1972. godine pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije (str.469-474)
  PDF