X01070--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 16
Godina izdanja: 1971.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Urbar i popis prihoda Trsata (1524-1601) (str.7-50)
  PDF
  Danilo Klen
 • Etnička struktura Pule od 1613. do 1719. godine s posebnim osvrtom na smjer doseljivanja njezina stanovništva (str.51-89)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Nekoliko spisa organa vlasti o komunistima na otoku Krku za šestojanuarske diktature (str.91-126)
  PDF
  Bosiljka Janjatović, Petar Strčić
 • Kako i kada su knezovi krčki stekli Modruš i Vinodol? (str.129-168)
  PDF
  Nada Klaić
 • Pravo prvokupa i otkupa u srednjevjekovnoj Istri (str.169-212)
  PDF
  Lujo Margetić
 • Kupljenik – stara hrvatska mjera (str.213-260)
  PDF
  Zlatko Herkov
 • Urbar Pićanske biskupije (1617-1621) Povijesni pregled (str.263-283)
  PDF
  Ivan Grah
 • Sumarni prikaz današnjeg stanja i sadržaja biskupskog i kaptolskog arhiva u Senju (str.285-291)
  PDF
  Vladimir Kraljić
 • Rukopisi i ostala povijesna građa Naučne biblioteke u Puli (str.293-352)
  PDF
  Miho Debeljuh
 • Podaci o nekim značajnijim spisima o djelatnosti radničkih organizacija u Rijeci (1874-1916. godine) (str.353-368)
  PDF
  Antun Herljević
 • Krčke arhivalije u Historijskom arhivu u Rijeci (str.371-377)
  PDF
  Danilo Klen
 • Izvještaj o studijskom boravku u Veneciji (str.379-384)
  PDF
  Danilo Klen
 • Radovi na iventarizaciji crkvene arhivske građe na području Historijskog arhiva u Pazinu (str.385-386)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Savjetovanje o crkvenim arhivima za kler u Pazinu (str.387-388)
  PDF
  Ivan Grah
 • Savjetovanje o vođenju registratura u Pazinu (str.389)
  PDF
  Josip Leuštek
 • O kompetenciji prikupljanja arhivske građe o radničkom pokretu i NOB-i na području djelovanja Historijskog arhiva Rijeka (str.390-391)
  PDF
  Ljubomir Petrović
 • Prvi sastanak crkvenih arhivista u Rijeci (str.392)
  PDF
  Zora Brečević
 • Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio u 1971. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije (str.393-395)
  PDF