X01069--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 15
Godina izdanja: 1970.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Rašporski urbar iz 1395. (str.7-37)
  PDF
  Danilo Klen
 • K poznavanju reškega pomorstva v Markah v Italiji (XV.-XVII. stol.) (str.39-49)
  PDF
  Ferdo Gestrin
 • Etnička struktura Pule od 1613. do 1797. s posebnim osvrtom na smjer doseljivanja njezina stanovništva (str.51-130)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Josipov cirkular o reinkorporaciji i drugome (1775) (str.131-141)
  PDF
  Ivan Erceg
 • Veze Budimpešte i Rijeke u brodogradnji (1865-1924) (str.143-168)
  PDF
  József Szekeres
 • Optužnica protiv labinskih rudara zbog ustanka 1921. (str.169-207)
  PDF
  Jakov Jelinčić
 • Tri sudska procesa članovima i pomagačima KPH u Sušaku 1940. (str.209-275)
  PDF
  Bosiljka Janjatović, Petar Strčić
 • Brak na istarski način (str.279-308)
  PDF
  Lujo Margetić
 • Krivotvorenja raznih vrsta u svjetlu (krivičnog) statutarnog prava grada Rijeke XVI stoljeća (str.309-336)
  PDF
  Đorđe Milović
 • Popis starijeg arhiva krčke biskupije (str.339-365)
  PDF
  Ivan Žic-Rokov, Mihovil Bolonić
 • Regesti spisa nekih istarskih fondova, koji se odnose na radnički pokret 1918-1938. (str.367-382)
  PDF
  Antun Herljević
 • Regesti spisa Kraljevskog gubernija o Franu Supilu, Novom listu i Riječkom novom list u spisima Kr. riječke gubernije (1900-1916) (str.383-410)
  PDF
  József Szekeres
 • Popis časopisa koje je historijski arhiv u Rijeci primio u 1970. godini u zamjenu za svoje publikacije (str.413-415)
  PDF