X01068--MX0001 Časopis: Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu
Svezak: 14
Godina izdanja: 1970.
Glavni urednik: Danilo Klen
 • Fragment statuta plominske općine (str.8-49)
  PDF
  Bernard Stulli
 • Urbar Pazinske grofovije (1498) (str.51-159)
  PDF
  Danilo Klen
 • Prispevek k poznavanju našega pomorstva v 16. stoletju iz gradiva italijanskih arhivov (Fano) (str.162-170)
  PDF
  Ferdo Gestrin
 • Dopisivanje Dinko Vitezić-Josip Juraj Strossmayer (1874-1904) (str.172-264)
  PDF
  Petar Strčić
 • Pisma Jakova Volčića Kazimiru Jelušiću (1876-1888) (str.266-296)
  PDF
  Miroslav Bertoša
 • Zapisnici sjednica “Hrvatsko-slovenskog kluba” zastupnika u Istarskom saboru 1901-1909. (nastavak) (str.297-384)
  PDF
  Vjekoslav Bratulić
 • Delikti protiv braka, porodice i javnog morala iz aspekta riječkog statutarnog prava XVI stoljeća (str.387-404)
  PDF
  Đorđe Milović
 • Inventar arhiva župe Mošćenice 7.XII.1969 (str.407-432)
  PDF
  Makso Peloza
 • 1. Savjetovanje Društva arhivskih radnika SR Hrvatske (održano 12. i 13. ožujka 1969. godine u Opatiji) (str.435-439)
  PDF
 • Kako danas praktički rješavaju fundamentalna pitanja škartiranja u nekim zemljama svijeta (str.441-452)
  PDF
  Krešimir Nemeth
 • Prilog diskusiji “O nekim problemima sakupljanja i obrade historijske građe iz NOB-a” (str.453-460)
  PDF
  Stjepan Bačić
 • Preuzimanje registraturne građe u arhive (str.461-465)
  PDF
  Stjepan Bačić
 • Prijedlog za unapređivanje sistema odabiranja i izlučivanje registraturne građe u Jugoslaviji (str.467-472)
  PDF
  Ivan Beuc
 • Novi oblici financiranja arhivske službe u Hrvatskoj i iskustva o njima (str.473-499)
  PDF
  Mirko Androić