X01061--MX0001 Časopis: Vjesnik državnog arhiva u Rijeci
Svezak: 4
Godina izdanja: 1957.
Glavni urednik: Mirko Zjačić
 • Brigača-Razvojni put jednoga pravnog običaja u kastavskoj gospoštiji (str.7-55)
  PDF
  Oleg Mandić
 • Knjiga podavanja i prihoda posjeda katedralnog kaptola u Puli (Quaternus fictuum siue dasionum domorum et aliarum possessionem Polensis capituli 1349-1371) (str.59-85)
  PDF
  Mirko Zjačić
 • Knjiga riječkog notara i kancelara Antuna de Renno de Mutina (1436.-1461.) II dio (str.89-225)
  PDF
  Mirko Zjačić
 • Izbor dokumenata o etničkom sastavu i političkim prilikama Istre (str.229-408)
  PDF
  Vjekoslav Bratulić
 • Inventari (str.411-605)
  PDF