X01060-MX0001 Časopis: Vjesnik državnog arhiva u Rijeci
Svezak: 3
Godina izdanja: 1956.
Glavni urednik: Mirko Zjačić
  • Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Renno de Mutina (1436-1461) – I dio (str.5-343)
    PDF
    Mirko Zjačić
  • Jedan urbar iz vremena oko 1400. o imanjima Devinskih i Walseeovaca na Kvarneru (str.344-364)
    PDF
    Milko Kos