X01058-MX00012 Časopis: Vjesnik državnog arhiva u Rijeci
Svezak: 1
Godina izdanja: 1953.
Glavni urednik: Ivan Beuc
 • Osorska komuna u pravnopovjesnom svijetlu (str.5-161)
  PDF
  Ivan Beuc
 • Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine (str.163-218)
  PDF
  Leo Košuta
 • Inventar arhiva općine Osor – Serija II. (1459-1945) (str.219-359)
  PDF
 • Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci (str.360-367)
  PDF