Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (VHARIP) je znanstveni časopis koji su zajednički izdavali Državni arhivi u Rijeci i Pazinu od 1964.-1989., iako je edicija počela izlaziti još 1953. godine kao Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci.

U njemu su se objavljivali radovi o najširoj problematici povijesti Istre, Rijeke, Kvarnera i Gorskog Kotara s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina temeljenih na istraživanjima izvornog gradiva pohranjenog u Državnim arhivima u Rijeci i Pazinu ili u tuzemnim odnosno inozemnim arhivima koji posjeduju gradivo koje se odnosi na spomenuta područja. Osim takvih članaka VHARIP je objavljivao i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: transkripcije i transliteracije manjih cjelina izvornog gradiva, stručne radove s polja arhivistike, izvješća i bilješke o djelatnosti Državnih arhiva u Rijeci i Pazinu, recenzije, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti i slično.

Časopis je izlazio do 1989. godine, gotovo redovito jedan put godišnje, nakon čega se gasi, a počinju izlaziti zasebno Vjesnik državnog arhiva u Rijeci i Vjesnik istarskog arhiva u Pazinu – koji izlaze i danas.
Digitalizacija Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (VHARIP) je provedena u suradnji Državnih arhiva u Rijeci i Pazinu te Istarskog povijesnog društva. Nakon ishođenja dozvole od dvaju arhiva, s kojima je potpisan i ugovor, Istarsko povijesno društvo je realiziralo projekt.

 

 Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak
 X01058--MX0001  Svezak 1 (1953.)  X01059--MX0001  Svezak 2 (1954.)  X01060--MX0001  Svezak 3 (1956.)  X01061--MX0001  Svezak 4 (1957.)
 X01062--MX0001  Svezak 5 (1959)  X01063--MX0001  Svezak 6 i 7 (1962.)  X01064--MX0001  Svezak 8 i 9 (1964.)  X01065--MX0001  Svezak 10 (1965.)
 X01066--MX0001  Svezak 11 i 12 (1968.)  X01067--MX0001  Svezak 13 (1968.)  X01068--MX0001  Svezak 14 (1970.)  X01069--MX0001  Svezak 15 (1970.)
 X01070--MX0001  Svezak 16 (1971.)  X01071--MX0001  Svezak 17 (1972.)  X01072--MX0001  Svezak 18 (1973.)  X01073--MX0001  Svezak 19 (1974.)
 X01074--MX0001  Svezak 20 (1976.)  X01075--MX0001  Svezak 21 (1977.)  X01076--MX0001  Svezak 22 (1978.)  X01077--MX0001  Svezak 23 (1980.)
 X01078--MX0001  Svezak 24 (1981.)  X01079--MX0001  Svezak 25 (1982.)  X01080--MX0001  Svezak 26 (1983.)  X01081--MX0001  Svezak 27 (1986.)
 X01082--MX0001  Svezak 28 (1986.)  X01083--MX0001  Svezak 29 (1987.)  X01084--MX0001  Svezak 30 (1988.)  X01085--MX0001  Svezak 31 (1989.)