Časopis: Pazinski memorijal: zbornik za noviju povijest Istre
Knjiga: 22
Godina izdanja: 1991.
Glavni urednik: Petar Strčić 
Odgovorni urednik: Galiano Labinjan

 

RADOVI SA ZNANSTVENOG SKUPA of 85.-90.

OCJENE I PRIKAZI