Časopis: Pazinski memorijal
Knjiga: 18
Godina izdanja: 1989.
Glavni urednik: Ferdinand Tončinić
Odgovorni urednik: Petar Strčić

 

SVEČANO OTVARANJE ZNANSTVENOG SKUPA

Konferencije SSRNH Pazin, Pazin, 21. IX.

IZ RASPRAVE

PRIKAZI